Byfjellene: Ikke skiføre. Gulfjellstraktene: Man må opp i 500 meters høyde for å finne snø nok. Osevann er bra utgangspunkt, men det er sjenerende is og hålke i lavere strøk. Kvamskogen: Godt pakket snø. Maskinkjørte løyper mot Mødalen og Steinskvanndalen. Mildvær har ført til bekkene er gått opp, og det er overvann på isen på vannene.

Les også: Skredfare i vinterferien