Best i Roan

Den lille kystkommunen Roan i Sør-Trøndelag har Norges flinkeste grunnskoleelever. I hvert fall om man skal tro statistikken og assisterende rådmann Berit Kappelrud. Hun vil ikke høre snakk om at lærerne i kommunen er snillere enn andre steder i landet. Frisk sjøluft, dyktige lærere og små grendeskoler er årsaken til de gode resultatene, mener hun. Elevene i Roan gikk ut av grunnskolen med et karaktersnitt på 4,69.

Store forskjeller

Det er til dels meget store forskjeller kommunene imellom. Mellom beste og dårligste kommune skiller det hele 15,2 grunnskolepoeng. I Hordaland skiller det 11,5 poeng mellom beste og svakeste kommune. I Sogn og Fjordane er forskjellene mindre. Her er det 7,2 poeng mellom best og verst.

Foreldrenes utdanning

Barn av høyt utdannede foreldre oppnår gjennomgående bedre skoleresultater enn elever som har foreldre med kortere utdanning. Gruppen med grunnskoleutdannede foreldre har et gjennomsnitt som ligger seks poeng under gjennomsnittet av alle elever. Elever som har foreldre med høyere utdanning ligger henholdsvis knappe tre og seks poeng over gjennomsnittet, avhengig av om foreldrene har kort eller lang høyere utdanning.

Innvandrerbakgrunn

Første generasjons innvandrere har et gjennomsnitt som ligger drøyt fire grunnskolepoeng lavere enn for elever med norsk bakgrunn, mens etterkommere gjør det noe bedre og har et gjennomsnitt 1,5 grunnskolepoeng lavere enn elever med norsk bakgrunn.