Bergens Tidende skrev forleden at Helsedepartementet avviser ønsket fra Bergen kommune om å senke kravet til frisk luft i skoler og barnehager. Samtidig åpner departementet for at inneklimaet i gamle skoler skal kunne godkjennes selv om CO2-innholdet i inneluften tidvis er for høyt.

Vil spare i det lange løp

Rune Nilsen advarer kommunen mot å gripe dette halmstrået. — I så fall tar kommunen større hensyn til økonomi enn enøk og barnas helse, sier han og legger til:

— Vi har ingen kontroll med inneluften hvis vi baserer oss på å lufte gjennom vinduene. Dessuten er dette dårlig energiøkonomisering. I det lange løp vil kommunens spare ved å installere et anlegg der varmen i inneluften blir tatt vare på, sier Nilsen til BT.

FAU-lederen varsler protester og aksjoner hvis ikke de gamle skolene settes i fullverdig stand.

Også Marianne Daltveit, verneombud ved Midtun skole, advarer mot å tro at utlufting og renhold kan erstatte nye, effektive ventilasjonssystemer.

— Mange skoler ligger omringet av mye trafikk, påpeker hun og legger til: - Dessuten er det ikke lenger slik at hele skolen har friminutt samtidig. Åpner vi vinduet vil det alltid være lekende barn der ute på plassen.

Mindre fravær på Midtun

Midtun skole, der hun arbeider, fikk nytt ventilasjonssystem i sommer. Forskjellen er merkbar, og lar seg lese i fraværsprotokollen til hennes klasse.

— I høst har vi hatt lite fravær. Jeg mener det skyldes bedre inneluft. Jeg merker det tydelig på meg selv også. Tidligere måtte jeg ofte undervise med åpne vinduer og åpen dør til korridoren utenfor. Nå går jeg fra endt time og tenker ikke engang på behovet for å lufte, sier Daltveit til Bergens Tidende.