INGVILD RUGLAND

Det mener NHH-professor Kjell G. Salvanes og professor Arild Tjeldvoll ved Universitetet i Oslo.

— Det er stadig flere foreldre med god utdanning, som er internasjonalt orientert og som ønsker å bruke utdanningen som en livsforsikring for barna sine, sier professor Arild Tjeldvoll ved Pedagogisk forskningsinstitutt ved Universitetet i Oslo.

Han ser med interesse på at mange privatskoler i Bergen nå har køer for skoleår som ligger langt frem i tid. Slik er det også i England, påpeker han.

Bekymret for barna

Tjeldvoll tror at den gamle drømmen om enhetsskolen er i ferd med å gå tapt.

— Mange foreldre er misfornøyde med den offentlige skolen, og da er det mange av dem som ikke ønsker å ofre barna sine til en idé som ikke er bra nok. De er bekymret for barnas fremtid, sier Tjeldvoll.

Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) her i Bergen publiserte i vår en undersøkelse om hvordan folk ser på utdanning. I EU-landene mente 81 prosent at utdanning er viktig, mens tilsvarende tall for Norge var 47 prosent.

— Vi er på en annen klode når det gjelder utdanning. Nå får vi en polarisering, der en god del foreldre i byene får større interesse for skolen, sier Tjeldvoll, som tror at privatskolene kan føre til en god konkurranse mellom offentlig og privat.

- Viktig med valgfrihet

Også professor Kjell Gunnar Salvanes ved NHH peker på det økende antallet høyt utdannede foreldre som årsak til rushet mot privatskoler.

— Vi får nå en stor utdannet middelklasse. Jeg mener det er legitimt at foreldre ønsker å ha et valg. Det er uklart om de private skolene er bedre enn de offentlige, men for mange er valgfriheten viktig, sier Salvanes.

De rød-grønnes inntreden i regjeringskontorene om et par uker, kan føre til en ny hverdag for mange av dagens privatskoler. Salvanes tror den nye regjeringen kanskje vil satse mer på valgfrihet innenfor den offentlige skolen, slik som ved fritt skolevalg til gymnas i Bergen nå i høst.

NHH-professoren tror ikke den økte interessen for private skoler betyr at man blåser i fellesskapet, men peker på at man må være oppmerksom på det klasseskille som kan oppstå.

— Motivasjonen er at man ønsker det beste for barnet sitt, sier Salvanes.