— Vi synes det er for galt at hun skal gjennomgå dette her. Det kan umulig være rett.

Vi får heller pantsette huset, dersom vi taper saken og blir dømt til å betale saksomkostningene, sier faren til Anne Karin, John Thorbjørnsen.

Han mener folk ville blitt skremt, dersom de hadde visst hvordan det var å bli utsatt for en ulykke. Selv er han rystet over det datteren har opplevd:

— Jeg har selv lest sakkyndig-rapporten der det står at Anne Karin ville blitt ufør, uavhengig av om det hadde vært en heisulykke eller ei. Tenk å si noe sånt, sier John Thorbjørnsen.