BODIL GARVIK

Styret i Stiftelsen Husmødrenes Barnehager fikk ikke medhold i sitt forslag om å øke foreldrebetalingen med 400 kroner månedlig, da de møtte barnehagenes foreldreråd på Folkets Hus i går kveld.

Styret var avhengig av at samtlige foreldreråd ga sin tilslutning til styrets forslag om å bryte maksprisen ved å øke foreldrebetalingen fra 2750 kroner månedlig, til 3150 kroner.

11 av de 24 foreldrerådene sa imidlertid klart nei til økt foreldrebetaling.

Dermed må stiftelsen ty til andre utveier til å dekke et forventet underskudd for 2005 på 4,1 millioner.

Færre ansatte

— Vi må finne andre alternativ, som kutt i bemanning, økt antall barn i eksisterende barnehager uten ekstra bemanning, sier daglig leder i Husmødrenens Barnehager, Trine Samuelsberg.

Hun varsler også en gjennomgang av de ulike barnehagene:

— Vi må se på lønnsomheten i den enkelte barnehagen.

— Snakker vi om nedlegging?

— Det ønsker vi ikke. Vi må jobbe mer mot politikerne. Foreldrene sa klart ifra om at dette er et kommunalt og statlig ansvar, sier Trine Samuelsen.

— Er dere overrasket over resultatet?

— Vi var åpne på forhånd. Det var veldig viktig for oss å ta denne diskusjonen med foreldrene, og vi fikk en tydelig tilbakemelding, sier hun.

Ikke redd nedleggelse

Knut Olsen er en av de mange foreldrene som var negativ til økt foreldrebetaling.

— Det er politikerne som må ta mer ansvar, mener Knut Olsen, som har to barn i Midtbygda barnehage.

— Jeg frykter ikke nedleggelse. Jeg håper politikerne tar til fornuft, sier han, og gir samtidig kontantstøtten det glatte lag:

— Kontantstøtten er fullstendig usolidarisk. Den skulle heller vært brukt på barnehagene, mener Knut Olsen.

Stiftelsen Husmødrenens Barnehager er Bergens største aktør på det private barnehagemarkedet, og driver barnehager for til sammen 1100 barn i Bergen, fordelt på 24 barnehager.

Det er siden maksprisen på barnehageplasser ble innført i mai i fjor, den økonomiske situasjonen har forverret seg for stiftelsen.

400 ekstra foreldrekroner ville ha tatt seg av 3,6 millioner av underskuddet.

FIKK NEI: Foreldrene satte en stopper for daglig leder Trine Samuelsberg og resten av styret i Husmødrenes Barnehagers forslag om å bryte maksprisen i stiftelsens 24 barnehager i Bergen.<br/>Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN