— Vi vurderer å be foreldrene om lov til å heve prisen igjen, sier Trine Samuelsberg, daglig leder i Stiftelsen Husmødrenes Barnehager, som er Bergens største private barnehageeier med over 1000 plasser.

1. mai kom første trinn i maksprisreformen. Fra den dato skal en barnehageplass koste maksimalt 2.750 kroner.

I forbindelse med omleggingen til makspris, har kommunen fordelt på nytt sitt tilskudd til de private barnehagene. I går fikk barnehagene melding om resultatet.

67 barnehager får redusert tilskuddet resten av året. 85 barnehager får høyere tilskudd som følge av den nye fordelingen.

Mest til de kostbare

Resultatet av den nye fordelingen er at barnehager med lave kostnader får minst i kommunal støtte, mens de med høye kostnader får mest.

— Vi følger modellen som Barne- og familiedepartementet har bestemt. Vi ser på barnehagenes kostnader i 2003, sier Anne-Marit Presterud, leder for barnehageseksjonen i Bergen kommune.

Hun legger ikke skjul på at kommunen er skeptisk til fordelingen den er blitt pålagt å gjøre.

— Vi ønsker å endre på dette neste år, sier hun.

Men allerede i år kan det bli justeringer. Presterud regner med at kommunen kommer til å gå gjennom tallene til en del barnehager en gang til. Askeladden barnehage kan være blant disse.

Be foreldrene om mer

Husmødrenes barnehager fikk samlet 386.000 kroner i økt støtte til sine 34 barnehager. Det er om lag to millioner kroner mindre enn stiftelsen trengte for å gå i balanse.

— Vi er skuffet, men vår skuffelse retter seg mot departementet, ikke Bergen kommune, sier Trine Samuelsberg og forklarer:

Da skjønnspotten ble fordelt, fikk ikke Bergen eller andre storbyer kompensert for at det er dyrere å drive barnehager i store byer. Derfor hadde ikke kommunen mer penger til fordeling. Heller ikke tok departementet høyde for utgiftene til pensjonsordning for de ansatte. I Bergen er det et krav for å få kommunale støtte.

— Hva gjør dere nå?

— Vi vurderer å gå til foreldrerådene og be dem vedta å heve prisen igjen ut dette året, sier Trine Samuelsberg og legger til: - Alternativet er å kutte ytterligere i utgiftene. Det vil gå ut over kvaliteten på barnehagene.

Kan heve prisen

En forskrift til loven om makspris sier nemlig at barnehagene kan ta høyere betaling dersom et flertall i foreldrerådet godkjenner det.

— Jeg tror foreldrene er villig til å betale noen kroner mer hvis alternativet er et dårligere tilbud for barnet deres, sier Trine Samuelsberg.

Ikke alle som får tilskuddet redusert planlegger prisøkning. Leif Walther Olsen eier Spiren barnehage i Fyllingsdalen. Spiren med 90 barnehageplasser fikk 69.771 kroner pr. måned frem til 1. mai. Ut året er tilskuddet redusert med 52.642. Olsen tror likevel at barnehagen skal klare å drive med makspris:

— Jeg tror det skal gå greit, sier Olsen.