• Dette er som forventet. Det overrasker ikke oss at det er noe galt med KNM «Kvikk». Det har vi visst i åtte år, siden vi rapporterte de første misdannelsene.

Det sier Cato Rasmussen som representerer «Kvikk»-foreldrene i en kontaktgruppe i Sjøforsvarets «Prosjekt HMS Sjø». Han var skipssjef og nestkommanderende på «Kvikk» i tre perioder mens båten var øvingsfartøy for elektronisk krigføring og var sjef om bord da den seilte for siste gang og ble tatt ut av tjeneste i desember 1994.

Fjerner usikkerhet

Resultatene av den nye kartleggingen er svært positive for «Kvikk»-foreldrene, understreker Cato Rasmussen :

— De nye tallene fjerner den usikkerhet som noen av foreldrene har opplevd spesielt belastende fordi de har vært kasteballer i statistikken og de medisinske utredningene. Men samtidig er vi nøkterne. Overhyppigheten av misdannelser har vært så ekstrem før den nye kartleggingen at «Kvikk» helt klart har blinket seg ut. Problemet er bare at forskerne som har vært inne i saken tidligere, har forkludret den med mangelfulle undersøkelser og utydelige konklusjoner.

— Hva er galt med KNM «Kvikk» ?

— Strålingsmiljøet er den eneste mulige årsaken som jeg kan se. «Kvikk» var frem til 1987 likt utstyrt som andre fartøy, men endret da operasjonsmønster totalt i forhold til dem. Båten ble da øvingsfartøy for elektronisk krigføring og fikk en ekstra radiosender på akterdekket. Det kan ha medvirket til at intensiteten i radioutsendelser økte så mye at vi fikk et spesielt utslag av skadelig strålepåvirkning på denne båten.

Vil diskutere erstatning

— Hva gjør «Kvikk»-foreldrene nå?

— Vi skal ha et møte med vår advokat denne uken for å diskutere situasjonen. Det er fremdeles usikkert hva som er årsaken til at våre barn ble født med skader, men vi vet nå uomtvistelig at misdannelsene har sammenheng med at vi var på «Kvikk» og jeg tror ikke vi skal vente på den endelige vitenskapelige konklusjonen. Det kan ta lang tid.

— Hvilke konkrete skritt er aktuelle?

— Det er for tidlig å si. Men vi vil selvsagt diskutere juridiske forhold vedrørende et mulig erstatningsansvar. Samtidig er vi opptatt av det preventive aspekt ved saken og hensynet til å komme til bunns i den slik at liknende saker kan unngås i fremtiden. Det er mulig at vi i den forbindelse vil kreve at det for eksempel gjøres nye målinger av strålingsnivåene om bord, sier Cato Rasmussen.