— Dette viser at vi klarer å skape en barnehage som er omsorgsfull og inkluderende, og som behandler foreldre og barn med respekt og toleranse, sier oppvekstbyråd Hans Carl Tveit (V).

Med dårlig skjult stolthet presenterte han resultatene fra brukerundersøkelsen «Foresattes tilfredshet med kommunens barnehager 2007».

80 prosent fornøyd

I undersøkelsen kommer det blant annet frem at:

  • Flere enn åtte av ti er godt eller meget godt fornøyd med personalets omsorg for barnet. Kun én prosent er misfornøyd.
  • Åtte av ti foreldre er godt eller meget godt fornøyd med barnets samspill både med andre barn og med de voksne, samt mulighetene for lek og utvikling. Kun én prosent er misfornøyd.
  • Åtte av ti foreldre er godt eller meget godt fornøyd med barnehagens bidrag til barnets sosiale utvikling. Kun én prosent er misfornøyd.
  • Hele undersøkelsen viser at vi scorer veldig høyt. Det er forsvinnende få som er misfornøyd, oppsummerer kommunaldirektør for oppvekst Anne-Marit Presterud

— Det er klart vi er stolte over dette resultatet.

Ikke gode nok uteområder

Der barnehagene gjør det svakest ifølge undersøkelsen, er blant annet:

  • Inne- og uteområdene.
  • Hvordan samarbeidsutvalget med foreldrene fungerer.
  • Muligheten for variert åpningstid.
  • Barnets mulighet for medbestemmelse.Men også på disse områdene er det store flertallet fornøyd eller mellomfornøyd.

— Når det gjelder uteområdene har vi en del midler til å gjøre noe med det. For det er klart at for en del av våre barnehager er det ikke godt nok, sier Hans Carl Tveit.

- Spennende

Barnehager er blant de offentlige tjenester som vanligvis kommer godt ut på brukertester, men ifølge Presterud, er denne undersøkelsen spesielt positiv.

— Dessuten er den bredere enn andre lignende undersøkelser. Vi har også lagt inn mål på kvalitet på selve tilbudet, ikke bare på de fysiske rammene, sier Anne-Marit Presterud.

Oppvekstbyråden og kommunaldirektøren mener at undersøkelsen også viser at Bergen så langt har maktet å beholde høy kvalitet på tilbudet til tross for den sterke barnehageutbyggingen som nå pågår.

— Det blir spennende å se om vi klarer å opprettholde dette høye nivået når vi nå får stadig flere kommunale barnehageplasser, sier Presterud.

— Det er ikke bare å planere en tomt og sette opp noen hus. Vi må ha en klar tanke om innholdet også, sier Hans Carl Tveit.

God rekruttering

Bergen kommune er i disse dager i ferd med å besette 150 stillinger i nye kommunale barnehager. Det har ikke vært noe problem å rekruttere et så høyt antall.

— Totalt fikk vi 600 søkere. Vi har gjennomført rundt 400 intervjuer og det var mange gode søkere. Vi tar ikke hva som helst, for å si det sånn, sier Anne-Marit Presterud.