Forslaget hans handler om å gi foreldrene til sjetteklassingene oppdatert kunnskap både om rusmidler og pedagogisk tilnærming for å forebygge rusmisbruk hos egne barn.

Feilsatsing fra regjeringen

– Dette betyr at vi etter hvert vil få en veldig kompetent foreldregenerasjon, sier Lundestad, og viser til forskningsresultater både fra Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), Uni-versitetet i Umeå (Sverige) og professor Frode Thuen ved det psykologiske fakultetet (Uni-versitetet i Bergen).

– Resultatene deres viser at elever bryr seg lite om det som lærerne presenterer av rusforebyg-gende tiltak, forteller Lundestad.

– Derfor reagerer jeg når regjeringens storsatsing på området handler om å gi 3500 lærere oppdatering på rus. Det er for meg et paradoks at regjeringen her satser på ting som man vet at egentlig ikke nytter.

Prosjektgruppe

– Vil det ikke uansett være bra å kurse lærerne?

– Nei, da er vi bare inne på samme elendigheten. Dessuten er dette kurser for lærere på ung-domstrinnet. Da er det allerede for sent å forebygge.

– Hvem skal lære opp foreldrene?

– Først må vi finne ut om foreldrene til sjetteklassingene synes at dette er en god idé. Deretter må det settes ned en prosjektgruppe, der jeg ser for meg at det sitter representanter både fra politiet, bydelsstyret, rektorene og bystyret.

Vil kombinere prosjekter

Ny helsebyråd Christine B Meyer er glad for Lundestads initiativ.

– Han har her fokusert på et viktig område innen rusforebyggende arbeid, sier hun til Åsane Tidende.

– Bergen kommune har nylig innledet et samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene for å styrke fokuset på foreldrenes rolle. Det blir naturlig for oss å finne gode løsninger på hvordan disse to prosjektene nå kan kombineres.

Mer informasjon: www.sirus.no og www.frodethuen.no

Les hva politiinspektør Magnus Stub Nilsen rektor ved Haukås barneskole Jørn Arild Mikkel-sen synes om forslaget i www.aasanetidende.no

Magne Fonn Hafskor
Nina Johnsen