KRISTINE HOLMELID

JØRN-ARNE TOMASGARD

KARI PEDERSEN

— Blir dette gjennomført, vil flere foreldre ta ungene sine ut av barnehagen i protest. De små vil ikke få den nærhet, omsorg og oppmerksomhet de har krav på, sier Anne Steen.

Hun er en av foreldrene som har tatt initiativ til en protest mot forslagene til kutt i barnehagene i Bergen. 12. desember ventes mange hundre foreldre til markering på Torgallmenningen.

- Hvordan skal det gå?

I byrådets innstilling til ny barnehageplan for Bergen, foreslås det at en assistent og en pedagog skal ha ansvaret for syv barn i alderen null til tre år. I dag er det tre voksne per ni barn på småbarnsavdelingene. Dette innebærer en reduksjon i bemanningen på 17 prosent.

— To personer skal skifte på, trøste, legge og gi mat til syv småbarn. I tillegg til pass, skal barna også ha en pedagogisk oppfølging. Vi skjønner ikke hvordan dette skal gå, sier Steen.

- Klemmes sammen

Hvordan reduksjonen i bemanningen skal gjøres, blir opp til hver enkelt barnehage.

— Flere barn vil bli klemt sammen på samme areal som i dag. Eller dagens antall barn får færre voksne rundt seg. Vi får uansett en dårligere barnehage, sier Steen.

Utdanningsforbundet er også kritisk til forslaget, og mener det er et skritt tilbake i barnehagesatsingen.

— Dette har ingen pedagogiske hensikter, sier Dag Utle, leder for Utdanningsforbundet i Bergen.

- Kvaliteten heves

Årsaken til forslaget om kutt i bemanningen, er den økonomiske situasjonen i Bergen kommune. Bergen ligger over landsgjennomsnittet når det gjelder kostnadsbruk i barnehagen. Samtidig er det per oktober behov for 2650 nye barnehageplasser i Bergen.

— Å opprettholde bemanningen med de nye plassene vil koste kommunen 9,3 millioner kroner i 2005, sier Anne-Marit Presterud, leder for barnehageseksjonen i Bergen kommune.

Mange kommuner, blant andre Trondheim og Kristiansand, har fire voksne ansvar for 14 småbarn, sier Presterud.

Hun sier at hun likevel forstår foreldrenes frustrasjon mot forslaget til endringer.

— Men selv om bemanningen reduseres noe, blir den pedagogiske tettheten økt. Derfor mener jeg at endringen likevel fører til en kvalitetsheving, sier Presterud.

- TAR FRA DE MINSTE: - Det er fryktelig at kommunen vil ta ressurser fra de mest sårbare, mener Anne Steen (t.v.). Hun og Pia (1) er på besøk i bror Ulrik (5) sin barnehage, Skårungen ved Haakonsvern. Amalie Gudbrandsen (1) (skjult) og Helene Dyndal (2 ½) får hjelp med maten av assistent Marian Hauso. <br/> FOTO: GIDSKE STARK