— Vi må nå ta stilling til om Breivik skole skal legges ned alt i høst eller neste høst, sier ordfører Olav Martin Vik til Bergens Tidende. Han opplyser at foreldrene har levert en solid begrunnelse for sin søknad om overføring av elevene. Kommunestyret vil drøfte saken grundig når den tas opp onsdag.

Det er en ganske uvanlig skolesak politikerne i Øygarden skal ta stilling til. Til vanlig kjemper foreldre særdeles innbitt mot alle forsøk på å legge ned en liten skole. Her går et flertall av foreldrene foran og ber om at barna deres overføres til en større skole.

Breivik skole er en fådelt skole med 28 elever. Barna er fordelt på to klasser, en for de fra 1. til 3. klasse og en for de fra 4. til 7. klasse. Blomvåg skole har for det meste nybygg og vanlige klasser for samtlige alderstrinn.

I en avstemning har 25 foreldre svart at de ønsker at barna skal overføres til Blomvåg skole, 14 vil at de fortsatt skal gå på Breivik skole. Fem har ikke stemt. Flertallet har nå gått videre og søkt kommunene om at deres barn overføres alt fra høsten.

— Kretsens tilhørighet til den lille skolen forsvinner om barna overføres, mener Jan Inge Oen, leder i FAU ved Breivik skole. Han er særlig bekymret for trafikkfaren langs hovedveien. Deler av den har ikke fortau. Skolene ligger så nær hverandre at enkelte barn bor mindre enn fire kilometer fra skolen og har ikke krav på gratis skoleskyss.

— Skoleskyss må vurderes. Vi vil ikke utsette elevene for fare, forsikrer Olav Martin Vik.

Nedleggelse av Breivik skole har vært vurdert noen ganger, men det er ikke kommunen som har tatt noe initiativ for å spare penger. Her har skjedd en modning hos foreldrene. Legges skole ned, håper FAU skolen fortsatt kan brukes til nærmiljøtiltak.