Mange foreldre var opprørt da kommunen skrudde opp prisen for SFO med 600 kroner i høst, til 1980 kroner for en heldagsplass.

Byrådet trodde høye priser skulle føre til et pluss i budsjettene på 28 millioner kroner årlig, men slik ble det ikke. Ettersom mange foreldre har tatt ut barna, eller gått ned til halvdagsplass, blir innsparingen bare 13 millioner kroner.

Det opplyste byråd for finans, Henning Warloe, på en pressekonferanse onsdag.

Til tross for alle sparetiltakene, ligger Bergen an til å gå med 130 millioner kroner i underskudd i år.

Aller viktigste grunn til underskuddet er at pengene renner ut i eldreomsorgen. Tjenestetilbudet til de eldre vil gå med 87 millioner kroner i underskudd i år, tror politikerne.

Nå venter en ny sparepakke fra byrådet. I løpet av juni skal enda flere tiltak for innsparing legges frem for bystyret.

Og det er ingen vei utenom. Fylkesmannen krever at Bergen kommune skal gå i balanse i år.