• Ja, jeg har slått barna med sleiv. Straffen skulle være til det beste for dem, sier småbarnsfar. Nå må han og konen i retten.

Ekteparet skal ha bedt barna gå ned til et rom i kjelleren der barna måtte vente på straffen sin dersom de hadde gjort noe galt.

Ifølge tiltalen fra statsadvokaten skal barna ha blitt knepet i ørene og i skuldrene som en del av avstraffelsen.

Ifølge tiltalen skal også barna ha blitt slått på bar bakende med en tresleiv.

— Dette er foreldre som er glad i barna sine. De har hatt en oppfatning av at lett ris er en del av barneoppdragelsen. Det er gjort i beste mening til barnas beste. Jeg har ikke inntrykk av at barna har hatt det vondt, eller at de kommer fra et dårlig hjem, sier Fredrik Verling, forsvarer for barnas far.

Til barnas beste

— Jeg kan bekrefte at jeg har brukt en tresleiv til å straffe barna mine, men jeg er uenig i at jeg har gjort noe straffbart, sier den tiltalte faren.

— Hvorfor har du straffet dine barn fysisk?

— Tanken bak var at det skulle være til det beste for dem. Vi har fått råd fra personer med faglig kompetanse på dette området, sier familiefaren. Han vil ikke navngi disse personene.

Faren sier saken har vært en stor belastning overfor hele familien. Ikke minst for barna.

— De opplevde det som et overtramp å bli kalt inn til dommeravhør, sier småbarnsfaren.

Barnevernet fikk tips

Saken startet da barnevernet fikk mistanke om at ekteparet praktiserte fysisk straff overfor sine barn. I en samtale med barnevernet kom også dette frem.

  • Jeg kan på generelt grunnlag si at vi anmelder saker dersom vi får opplysninger om noe vi mener er mot norsk lov, sier lederen for barnevernet i kommunen der familien bor.

Familien har forklart barnevernet at lett ris er en del av oppdragelsen, slik de ser det. Familien er også en del av en et frikirkemiljø.

Frikirkemiljø

Lederen for den aktuelle menigheten sier at de ble informert om saken etter at familien var anmeldt.

  • Vår lære er på linje med norsk lov. Vi tror ikke på fysisk avstraffelse av barn som noen løsning, sier lederen.

Han sier han har vært i samtale med ekteparet og gitt dem råd om at fysisk avstraffelse ikke er noe måte å løse problemer på.

  • Når det står i bibelen om å tukte sine barn, så forstår ikke vi det på en fysisk måte. Vi tror på rettledning ved hjelp av Guds ord, sier lederen.

Faren sier de nå har sluttet å gi barna lett ris.

  • Vi vil forholde oss til de lover som Stortinget gir, men vi vil forbeholde oss retten til å være uenige, sier faren.

Skambelagt med ørefiker

Inge Nordhaug ved Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), mener foreldre tidligere snakket åpent om at de ga barna en ørefik.

  • Nå er det ingen som sier at de gir barna en ørefik. De fleste skammer seg over det, sier han.

Men etter hans mening kan de aller fleste gå over en grense i gitte situasjoner.

  • Jeg pleier å si at et menneske ikke vet hvordan det er skrudd sammen før det holder et lite barn med kolikk i armene, sier Nordhaug.

Ressurssvake familier

I 2007 gjennomførte Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) en stor undersøkelse om vold og seksuelle overgrep mot barn.

I undersøkelsen svarte 7033 avgangselever ved 67 videregående skoler i Norge.

I undersøkelsen svarte 80 prosent av ungdommene at de aldri hadde opplevd at en voksen hadde slått dem med vilje. Kun to prosent hadde opplevd vold over tid.

Dårlig familieøkonomi, rusproblemer blant de voksne i familien samt minoritetsbakgrunn, var koblet til økt risiko for direkte vold fra foreldre.