Pengene kommer fra en hemmelig giver. De skal gå til lærerlønn slik at klassestrukturen på skolen kan beholdes. Både skolen og kommunen nekter å oppgi størrelsen på pengegaven, men BT vet at det dreier seg om flere hundre tusen kroner.

Min første tanke var at dette neppe kunne være lov Trude Wedervang, rektor

Varslet om kutt

— Vi hadde varslet foreldrene på flere trinn om at vi jobbet med en løsning som innebar å slå sammen klasser for å spare penger, sier rektor Trude Wedervang.

En av løsningene som ble skissert var å slå sammen de tre klassene på tredje trinn til to klasser med 28 elever i hver.

  • Vi hadde ikke midler til å drifte tre klasser. Sammenslåing var ikke en ideell situasjon, men en løsning for å få midlene til å strekke til, sier rektor Wedervang.

Hun ble svært overrasket da hun gjennom representanter fra FAU fikk beskjed om at foreldre til noen av barna på trinnet var villige til å betale en betydelig sum for at klassene ikke skulle bli sammenslått.

  • Min første tanke var at dette neppe kunne være lov. Jeg tok kontakt med kommunens fagavdeling, som har hatt en nøye gjennomgang av tilbudet. De har vurdert det slik at tilbudet ikke er i strid med noen punkter i opplæringsloven.

Bryter med enhetsskolen

Wedervang opplyser at pengene er gitt som en privat gave til FAU, som vil overrekke pengene til skolens drift. Pengene er øremerket til å drifte tre klasser på tredje trinn.

  • Lønnen til driften av tre klasser blir et spleiselag mellom skolen og gaven gitt via FAU, sier Wedervang.

Inspektør Bård Nystad opplyser at det koster rundt 475.000 kroner å lønne en vanlig adjunkt og at hoveddelen av driftsmidlene går til lønn.

Nystad er klar over at det er flere problemstillinger knyttet til pengegaven.

  • Dette er jo svært uvanlig i Skole-Norge. Det kan bryte med enhetsskoletanken om at det skal være et likt tilbud til alle. Samtidig tenker jeg at foreldrene også har et ansvar for opplæringen til barna. Denne gaven er noe av det beste barna kunne få. Vi er svært glade for gaven, sier Nystad.
  • Vi er veldig glade for at vi kan ha små klasser i alle fall ett år til, sier rektor Wedervang.

Trond Mohns gaver

Harald Alfsen er leder for FAU ved Haukeland skole.

  • Vi ble like overrasket som alle andre da dette pengetilbudet kom. Det første vi måtte gjøre var å finne ut om det i det hele tatt var lovlig.

Alfsen mener det ikke er noen forskjell på at Trond Mohn gir gaver til Haukeland sykehus og at foreldre gir gaver for å styrke elevenes undervisning.

  • Men hva tror du om sjansen for at foreldre ved Møhlenpris, Ny Krohnborg eller andre skoler i Bergen kunne gitt samme gave?
  • Det har jeg ingen formening om.

Gitt av fri vilje

I et internt notat som er laget hos fagavdeling for barnehage og skole påpekes det at gaver skal være gitt av reell fri vilje. At det privatpersoner som her gir gaven, og det ikke er en innsamling blant foreldrene, mener kommunen viser at ingen har vært utsatt for et slikt press.

I det interne notatet slås det også fast at det ikke er til hinder at giverne forventer at pengene brukes til å hindre sammenslåing av klasser på et enkelt trinn. Ifølge fagavdelingen er det ikke et krav i loven at en gave skal komme hele skolen til gode. Både en klasse og et trinn på skolen kan nyte godt av pengene.

Konklusjonen er også entydig: «Slik saken er fremstilt for oss, mener vi skolen ikke vil bryte opplæringslovens bestemmelser ved å ta imot gaven».

Hva mener du om gaven? Si din mening her.