— Jeg skjønner veldig godt de foreldrene som nå krever kutt, sier barnehagebyråd Anne Gine Hestetun (Ap).

Listen over prisutviklingen i de private barnehagene, som Bergens Tidende trykker i dag, viser at svært mange barnehager har unnlatt å redusere foreldrebetalingen i høst. Selv om støtten til barnehagene økte fra 1. august.

— I denne oversikten finner jeg veldig mange gode eksempler på barnehager som klarer å følge opp intensjonene om å senke prisene. Men også mange eksempler på det motsatte. Generelt sett skulle jeg ønske meg lavere priser i mange flere barnehager, er kommentaren fra barnehagebyråden.

61 på stedet hvil

Av 151 private barnehager har 93 kuttet foreldrebetalingen - med alt fra en hundrelapp til så mye som 900 kroner. Men i 61 barnehager har ingenting skjedd med foreldrebetalingen - til tross for klare meldinger fra barnehageminister Laila Dåvøy om at den økte statsstøtten skulle komme foreldrene til gode.

I Bergen får de private barnehagene støtte både fra staten og kommunen.

1. august økte statsstøtten for småbarnsplasser med 15.290 kroner på årsbasis for en helårsplass. For plasser til barn over tre år var økningen 7.390 kroner.

Samtidig ble den kommunale støtten utvidet til å omfatte også bedriftsbarnehager, familie og studentbarnehager. Dette skjedde uten at totalsummen økte. Dermed fikk mange private barnehager redusert den kommunale støtten, mens noen fikk dobbelt opp i økning fra 1. august.

Aksepterer ikke

Likevel aksepterer ikke Anne Gine Hestetun at barnehagene skylder på kommunen når prisene står på stedet hvil:

— Også de som fikk redusert den kommunale støtten, fikk stor nok økning til at det burde vise igjen på foreldrebetalingen, sier hun.

De private som kom uheldig ut av den kommunale omleggingen står fortsatt igjen med 5.780 kroner i økt støtte for småbarnsplasser og 2635 kroner for storbarnsplasser - penger som altså skulle komme foreldrene til gode.

De som fikk dobbelt opp - bedrifts, familie- og studentbarnehagene fikk økt årsstøtten med hele 32.290 og 15.890 kroner for barn under og over tre år. Ikke alle har latt dette vise igjen på foreldrebetalingen.

Etterlyser statsråden

Overfor kommunene raslet barnehageminister Laila Dåvøy med sabelen da kommunene nølte med å kutte prisene første august.

Hestetun etterlyser nå tilsvarende press på de private barnehageeierne.

— Jeg ønsker at ministeren tydelig uttrykker hva hun krever at de private barnehagene. Både når det gjelder foreldrebetaling og de krav staten vil sette til barnehagene i fremtiden. For eksempel tariffavtale og pensjonsordning for de ansatte i barnehagen, sier Hestetun.

For ordens skyld: De 61 barnehagesynderne er i godt selskap. Satsene i de kommunale barnehagene ble stående bom fast på 2870 kroner 1. august, tross økning i statsstøtten. Kommunen slapp unna reprimanden fra statsråden med den begrunnelse at Bergen satser betydelig mye mer enn andre kommuner på barnehager.