Stiftelsen Bergensklinikkene har undersøkt samarbeidet mellom hjem og skole. To av fem foresatte svarer at «deres kunnskaper ofte ikke strekker til» når de skal hjelpe med skolearbeidet.

— Dette er helt sammenfallende med det jeg fant i mine undersøkelser, sier Elisabeth Lundervold Sørdal, høyskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen Stord/Haugesund.

- Lekser skaper konflikter

Hun skrev masteroppgave om skolens leksepraksis. I et intervju med BT 28. oktober i fjor høst stilte hun spørsmålstegn ved nødvendigheten av hjemmelekser, som hun mener skaper flere tapere enn vinnere.

— Foreldrene føler ofte at de ikke strekker til. Lekser tar mye tid, og skaper i mange tilfeller konflikter mellom barn og foreldre og mellom hjem og skole. Det er med på å rive ned en relasjon som må og bør være god, sier hun.

Pedagogen får støtte av psykologspesialist Sonja Mellingen ved Stiftelsen Bergensklinikkene. Mellingen, som har vært med på gjennomføre undersøkelsen, håper funnene kan bidra til utvikling av samarbeidet mellom hjem og skole.

— Vi vet at foreldrenes deltagelse er viktig for barnets resultater på skolen. Det beskytter også mot risikoatferd, sier hun.

Stiftelsen arbeider i hovedsak med mestring av rusproblemer.

— Vi håper funnene kan brukes slik at det blir mulig å fange opp elever i risikosonen tidligere, sier Mellingen.

Foreldrene blir «vikarlærere»

172 kontaktlærere og 321 foresatte er spurt i undersøkelsen. Begge grupper er enige om at de foresattes oppfølging er avgjørende for barnets skolegang. Tre av fem foreldre mener samtidig at de kunne involvert seg mer.

— Foreldre sitter med mye kunnskap og erfaring. Det er synd at de skal føle at de kommer til kort fordi skolen har sagt at de skal gjøre den og den typen skrive- eller matteoppgaver, sier Lundervold Sørdal.

Hun mener det tas for gitt at foreldre skal stille med kunnskap på mange ulike felt samtidig.

— Foreldre blir «vikarlærere», og må plutselig vite noe om gradbøyning, substantiv og kvadratrot, sier hun.

Høyskolelektoren understreker at hun ikke tar et standpunkt for eller mot hjemmelekser. Men hun etterlyser refleksjon rundt hvorfor barna har lekser.

— Vi må drøfte hva vi vil med leksene og hva vi begrunner dem med. Kanskje vi skal la skolen ta seg av det boklige, og la foreldrene være foreldre og ikke vikarlærere når barna er hjemme?

Skyver skolene for mye ansvar over på foreldrene? Er hjemmelekser avleggs? Si din mening her!