Popmusikken strømmer ut av store proffe høyttalere. Fra taket blinker diskolysene ned på 18 ivrige unger og tre voksne. Barna i Laksevåg Husmorlag Barnehage holder danseoppvisning for gjestene fra avisen.

I 29 år har Husmorlaget drevet barnehage i den gamle tyskerbrakken i Herman Grans vei på Damsgård.

Nå kan det være slutt. Etter avisoppslag på vårparten om at Laksevåg bydel ønsket å bruke et hus i nabolaget som bolig for bostedsløse rusmisbrukere, har søkerne tørket bort.

Det hjelper ikke at planene er skrinlagt.

— Vi hengte opp lapper med melding om ledige plasser til høsten. Av de få som ringte, var det flere som luftet sin bekymring for det planlagte rushuset, forteller styrer Sabine Scheidt.

Barnehagen har også tidligere år hatt problemer med å få søkere til samtlige plasser. Derfor er tilbudet planlagt utvidet fra en femtimers korttidsbarnehage til en nærmest fulltidsbarnehage.

Når barnehagen så får færre, ikke flere søkere, ser Scheidt det i sammenheng med beliggenheten.

Andre har ventelister

For øyeblikket er 10 av 20 plasser ubesatt. Så mange ledige plasser truer grunnlaget for barnehagedriften.

Noe av den samme erfaringen har Den Internasjonale barnehagen, som holder til i etasjen under.

— Det tok uvanlig lang tid å fylle plassene i år. Det står fortsatt noen ubesatt. Jeg syntes faktisk det var rart å oppleve at søkere til småbarnsplasser takket nei, forteller styrer Devi Pandey i Den Internasjonale Barnehagen.

Laksevåg bydel har endelig bruk for flere barnehageplasser. Siste telling viste en dekningsgrad på 42 prosent. De to kommunale barnehagene i indre Laksevåg har ventelister.

Barnehagekonsulent Ann-Iren Larsen har bedt de kommunale barnehagene henvise søkere videre til menighetsbarnehagen, i håp om å fylle de ledige plassene.

Skrinlagt

Det planlagte huset for bostedsløse var først tenkt plassert i Herman Grans vei 4, som er nærmeste nabo. Deretter ble Stadionvei 19, i samme nabolag, lansert. Men beboerne i nummer 19 nektet å flytte. Da ble tanken om et eget hus for bostedsløse lagt til side.

Laksevåg bydel ønsker nå å gi et tilbud til beboere i spredte kommunale utleieleiligheter, forteller bydelsdirektør Georg Myhrvold og legger til:

— Men jeg registrerer at ryktene går. Seinest på forrige bydelsstyremøte ble det spurt om bydelens eldreleiligheter skal brukes til rusmisbrukere. Et helt grunnløst rykte, sier bydelsdirektøren.