I desember oppdaget en lærer ved Norheimsund barneskule at noen hadde laget en falsk Facebook-profil der han fremsto i et dårlig lys. Forholdet ble anmeldt til politiet.

På nyåret innrømte elever ved skolen at det var de som sto bak, og profilen ble slettet. Daværende rektor så svært alvorlig på hendelsen.

— Ryktet er spredt og mye skade gjort, selv om det hele var svindel, sa rektoren til Hordaland Folkeblad.

Rektoren, som siden har gått av med pensjon, sa også at hendelsen ikke var et engangstilfelle, og at de samme elevene hadde mobbet medelever og lærere på det groveste på en annen nettside.

Nå har foreldrene politianmeldt rektoren.

- Som offentlig refsing

Elevene som sto bak er mindreårige. Foreldrene mener det er ikke er tatt hensyn til barnets beste, slik FNs barnekonvensjon krever. De mener rektoren har brutt opplæringsloven ved ikke å ta foreldrene med på råd, og at han ikke hadde lov til å lese elevenes personlige loggbøker, som han refererte til i intervjuet.

— Rektors uttalelser i avisen fremstår som offentlig refsing av elevene. Dette er en liten plass. Elevenes navn var kjent samme dag som dette kom ut, og de føler seg hengt ut og satt i gapestokken av rektor, sier en av foreldrene, som av hensyn til elevene ønsker å være anonym.

Både BT og Hordaland Folkeblad skrev først at læreren ble hengt ut som pedofil. På bakgrunn av den falske profilen, er det ikke grunnlag for å påstå dette.

Det er viktig at barna får komme med sin side av saken.

Forelder til en av elevene

— Barna har innrømmet at de har gjort noe galt, og det er de lei seg for, men de har ikke antydet noe om pedofili. Og det rektoren kaller mobbing på en annen nettside, er ting som kunne stått i en russeavis. Dette er tatt helt ut av sine proporsjoner. Elevene føler seg urettferdig hengt ut. Jeg har en sterk mistanke om at rektor ikke har sett nettsidene selv, og ikke vet hva han snakker om, sier forelderen til bt.no.

- Skolen har taushetsplikt

Nestleder i Barneombudet, Knut Haanes, ønsker ikke å ta stilling til denne konkrete saken, men understreker at barna har krav på at en hendelse håndteres på en saklig og forsvarlig måte, uansett hva de har gjort.

— Skolen har taushetsplikt og skal være varsom med å omtale enkeltelever, men kan omtale hendelser. I oppfølgingen av saken må skolen passe på at de ikke opptrer på en måte som er krenkende behandling av barna, skriver Haanes.

Seniorrådgiver Randi H. Jørgensen i Foreldreutvalget for grunnopplæringen mener rektor har gjort saken verre for både elever og lærer ved å gå ut i avisen, og anbefaler foreldrene å følge opp saken.

Foreldrene hevder at tidligere rektor ikke har villet møte dem, og sier det er en av grunnene til at de har gått til anmeldelse. De har også bedt Fylkesmannen se på rektorens håndtering av saken.

Politiet etterforsker saken

— Det er for å markere at vi ikke godtar at både foreldre og barn blir overkjørt. Vi mener det ikke skal være greit å henge ut elever på denne måten. Barn har rettigheter, og det er viktig at barna får komme med sin side av saken, sier forelderen.

Politioverbetjent Andor Helgheim ved Kvam lensmannskontor bekrefter at de har mottatt anmeldelsen.

— Saken er anmeldt som et påstått brudd på taushetsplikt, og er under etterforskning. Juristene har ikke besluttet om det som har funnet sted faktisk er straffbart, dette er fremdeles til vurdering, sier Helgheim.

Politiet ønsker ikke å si om det er rektoren personlig eller skolen som er anmeldt. Skolesjef i Kvam, Astrid Ljones Fjærestad, sier at kommunen ikke har mottatt noen anmeldelse.

— Så vidt jeg kan se, er ikke kommunen anmeldt eller part i saken.

Pensjonert rektor ønsker ikke å kommentere saken.