KARI PEDERSEN

— Det gjelder å nå foreldrene i fredstid. Før barna er så gamle at de lar seg friste til å røyke og drikke, sier prosjektleder Reidar Dale.

Merkelappen pionerkommune hang høyt. 60 søknader kom inn til Sosial- og Helsedirektoratet. Seks, deriblant Os, ble plukket ut. Med utnevnelsen følger 1,8 millioner kroner til å gjennomføre et treårig prosjekt.

Rusprosjektet består av i alt syv delprosjekt, der de fleste er rettet mot barn og unge på skolen og i fritid.

Som første norske kommune skal Os anvende det amerikanske programmet Iowa Strengthening Families Program, som har gitt gode resultater i Sverige.

Det er her foreldrene til sjetteklassingene kommer inn. Etter at elevene har fått en dobbelttime i skoletiden, blir foreldrene invitert til i alt 12 kveldssamlinger. Her skal foreldrene få lære å snakke med barna sine om vanskelige tema.

— Målet er å styrke kontakten mellom barn og foreldre. Rusmisbruk snakker vi lite om, sier Dale.

Pengene fra direktoratet går blant annet til å lønne ledere for disse samlingene. Største utfordringen ligger i å få foreldrene til å stille, konstaterer Dale.

— Hva vet dere om rusbruk blant barn og unge i Os?

— Ikke nok, men vi er i ferd med å få ny kunnskap. I september skal det gjennomføres en stor undersøkelse som gjentas de neste to årene. Det vil gi svar både på dagens situasjon og effekten av satsingen vår, sier Dale.