Slag, spark, lugging og ørefiker. Dette er en del av livet for mange barn i Norge, og de kommer fra alle lag av folket.

— Mønsteret har endret seg. Tidligere var barnemishandling mest utbredt i lavstatusgrupper. Nå ser vi at det er blitt vanligere i høyere lag av befolkningen også, sier Ragnhild Bjørnebekk.

Hun refererer til en nyere svensk undersøkelse som har kartlagt tallet på voldsaker mot barn de siste ti årene. Den viser at stadig flere anmelder mishandling, og at nye grupper av befolkningen utfører volden. Ragnhild Bjørnebekk tror at en mer hektisk og stresset hverdag kan gjøre at såkalte ressurssterke foreldre også mister besinnelsen overfor barna sine.

— I høystatusgrupper har ofte foreldrene krevende jobber i tillegg til at de skal ta seg av barna. Når frustrasjonen og stresset topper seg, er det noen som tyr til vold, sier hun.

Engasjerer advokat

Bjørnebekk mener volden kan tyde på et sammenbrudd i kontrollmekanismen hos foreldrene. Å komme i kontakt med hjelpeapparatet på et tidlig tidspunkt er svært viktig dersom situasjonen skal bedres.

— Selv om man har fryktelig mye stress i familien er det store muligheter for å endre dette hvis man får hjelp i tide, sier Bjørnebekk.

Men dersom familien ikke selv søker råd hos andre, er sjansen stor for at de ikke kommer i kontakt med hjelpeapparatet. Å avdekke voldsproblemer i familier med høy sosial status kan nemlig være svært vanskelig.

— Disse foreldrene er ofte flinke til å skjule volden. Dersom de blir konfrontert med mistanke om slåing eller annen mishandling, vil de i mye større grad enn andre gå til motangrep. De engasjererer for eksempel advokat, sier Bjørnebekk.

Lærere oppdager ikke vold

Voldsforskeren mener skole og helsetjeneste har en svært viktig oppgave når det gjelder å fange opp barn som er utsatt for vold.

— Det er disse som har størst mulighet til å avdekke hva som skjer, sier hun.

Bergens Tidende snakket i går med 15 rektorer og inspektører i grunnskolen i Bergen. Samtlige fortalte at det er svært sjeldent de får mistanke om at et barn blir fysisk mishandlet.

— Jeg har vært her i fem år, og jeg kan ikke huske at vi har hatt et eneste tilfelle, sier rektor Kjartan Hollekve ved Haukedalen skole.

Åshild Lund ved Kalvatreet skole har hatt èn mistanke på seks år.

— Det kan godt hende at det ligger mye der som vi ikke oppdager. Men slike ting er jo veldig vanskelige å avdekke hvis barnet ikke selv vil fortelle, sier hun.

Ragnhild Bjørnebekk er overrasket over svarene.

— Å oppdage vold er vanskelig, men barna vil som regel gi signaler på at noe er galt, sier hun.