En 45 år gammel mann og en 43 år gammel kvinne er i Bergen tingrett dømt for vold og trusler mot sine to sønner i en periode på to år, fra guttene var to og fire år gamle.

Ifølge dommen har de flere ganger slått sønnene på baken med en pinne eller visp og slått dem med flat hånd i ansiktet, på hendene og andre steder på kroppen. Moren har også sparket den eldste sønnen i ryggen, på beina og i magen, og dunket hodet hans flere ganger i gulvet.

Guttenes far har også ved flere anledninger tatt et hardt grep i nakken til sin eldste sønn og dyttet ham inn på et rom og låst døren.

Råd fra menigheten

Den tiltalte barnefaren har forklart at han en gang brukte tresleiv til å rise sønnen etter råd fra menigheten sin. Også i en amerikansk bok om oppdragelse fant han råd om å gi ris med et redskap i stedet for med hånden som man skulle være god og vise kjærlighet med. Dette føltes imidlertid feil for 45-åringen, så han gikk tilbake til å rise med flat hånd.

Ekteparet har erkjent at ris ble benyttet som straff når barna oppførte seg ulydig, men sier de kun benyttet denne metoden i ytterste konsekvens, når andre grensesettingsmetoder ikke fungerte.

De betenger det ikke som harde slag, men mer lette «smikk» som var ment å være ubehagelige.

Moren har i tillegg innrømmet at hun har hatt vanskelig for å kontrollere sinnet sitt og har vært hardhendt mot guttene i situasjoner der hun har vært sliten og frustrert. Hun har blant annet slått sin yngste sønn på baken «litt hardere enn når hun ga ham ris» fordi han ikke ville sove om natten.

Hun skal også ha sparket sin eldste sønn mens han lå på en madrass etter at han hadde kranglet med sin bror.

Dunket hodet

Den eldste av guttene skal ha blitt slått fra han var seks måneder, men forholdene foreldrene er dømt for startet først da han var fire år. I dommeravhør har han blant annet beskrevet en episode som retten spesielt har merket seg. Han var hjemme fra barnehagen en dag, og ifølge gutten hadde moren lovet at de skulle stå tidlig opp. Om morgenen setter han seg opp i sengen og dunker føttene mot sengekanten. Moren skal da ha ropt «stille!» fra sitt eget soverommet noen ganger før hun kom inn og dunket guttens hode flere ganger mot gulvet.

— Dette er det hardeste gulvet i hele huset, har gutten sagt i sin forklaring.

Mishandling

Retten omtaler foreldrenes oppførsel som mishandling.

«Handlingene har klart preg av fysisk avstraffelse for å oppnå lydighet og respekt. De aktuelle handlinger overstiger det som kan anses akseptabelt i forhold til barn i oppdragelsesøyemed ... Retten har i skjerpende retning vektlagt at handlingene har funnet sted mot små og forsvarsløse barn og at krenkelsene er påført i eget hjem som skulle være et trygt sted,» heter det i dommen.

Videre bemerkes det at ekteparet trolig aldri hadde som et uttalt formål å skade barna sine, og at begge de tiltalte ser ut til å ha mange gode kvaliteter som foreldre og at de har gitt barna kjærlighet og omsorg.

Den 45 år gamle mannen er nå dømt til 40 dagers fengsel, mens kvinnen er dømt til 60 dagers fengsel. I tillegg må de betale oppreisning på 40.000 kroner til den eldste gutten, og moren må betale 30.000 kroner i oppreisning til den yngste.

Mannens forsvarer Odd Rune Torstrup sier paret ennå ikke har bestemt seg for om de vil anke dommen.

— Vi vil først lese grundig gjennom dommen, sier han til bt.no.

De to guttene er nå blitt syv og seks år gamle. I dommen blir politiet kritisert for at etterforskningen har tatt lang tid. Det har gått ett år og ni måneder fra de straffbare forholdene fant sted til hovedforhandling var igang. Dette har talt formildene for de domfeldte, og retten bemerker at den lange behandlingstiden forsterker det som allerede er en svært belastende sak for de involverte.