Langt færre norske barn ble utsatt for passiv røyking i sitt eget hjem i 2001 enn i 1995, viser undersøkelsen til Den Norske Kreftforening

I 1995 ble barn regelmessig utsatt for tobakksrøyk i 32 prosent av hjemmene, mot atten prosent seks år senere. Tallene blir presentert i siste nummer av Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Det er småbarnsforeldrene selv som har svart på spørreskjemaet. Men de forteller erfaringsvis ikke alltid sannheten om egne røykevaner.

— Mange foreldre lyver. Det vet vi fra andre undersøkelser, sier forsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning, Karl Erik Lund, til BT.

Undersøkelsen viser også at

  • Tallet på røykende småbarnsforeldre praktisk talt er uendret fra 1995 til 2001.
  • I husstander, hvor barn blir utsatt for tobakksrøyk, er eksponeringsintensiteten redusert fra 29 til 18 sigaretter per uke i perioden.
  • I 2001 hadde 85 prosent av husstandene innført regler for å begrense familiemedlemmers og andres røyking innendørs - mot 72 prosent i 1995.

For åtte år siden regnet forskerne med at 230.000 barn under tolv år røykte passivt hjemme. Nå er tallet redusert til 150.000.

Passiv røyking fører til ørebetennelse hos barn. Dette er den hyppigste årsaken til sykehusinnleggelser blant barn, og kan føre til nedsatt hørsel.