TOR KRISTIANSEN

ARNE R. DAHL

— Når loven sier at leirskolen skal være gratis, synes vi det er urimelig at vi likevel må betale for reisen, sier Britt-Helen Oksnes og Anne Gro Johansen til Askøyværingen på vegne av foreldrene til elever i 7.klasse ved Davanger skole. De har klaget til undervisningssjefen og Fylkesmannen.

Tror interesse

Saken har stor interesse for mange foreldre i Hordaland. Leirskolen skal være gratis. Men mens de fleste leirskolene koster rundt 2000 kroner per elev i reise, kost og losji, får kommunene «bare» 1040 kroner til dekning av utgiftene. Kommunen har ikke lenger lov å kreve egenandeler av foreldrene. Bare gaver tillates.

— Blir kommunen pålagt å betale mer enn den får tilskudd til, må vi vurdere å kutte ut leirskoleopphold, sier skolesjef Torbjørn Strand på Askøy til Askøyværingen.

— Vi har gjort et vedtak i Bystyret om at leirskole for elever i Bergen skal være gratis. Penger er lagt inn i rammene til skolene, sier Ragnhild Hedemann, SV, leder av komité for oppvekst, idrett og kultur i Bergen.

Loven er endret. Kommunene er ikke lenger pålagt å sende sine barn til leirskoler, men de fleste ønsker det.

Alle barn skal

— Intensjonen er at alle barn skal ha et år på leirskole i løpet av grunnskolen, påpeker utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde. Hun tror det er en fordel av midlene til opphold og reise nå er øremerket.

— Den enkeltes foreldre kan be om å få pengene tilbake, skriver spesialkonsulent Hjalmar Olseth ved Fylkesmannens utdanningsavdeling til Askøy kommune.

Landets 60 leirskoler sliter med å få endene til å møtes. Nestleder i Norsk leirskoleforening, Aslak Thorsen, bekrefter at flere leirskoler mottar avbestillinger fra skoleklasser. Norsk leirskoleforening gleder seg over at tilskuddet til leirskole er øremerket, og håper at Stortinget vil fastsette leirskole som en rettighet for elevene.

Situasjonen til tross: Hålandsdalen leirskole i Fusa er Bergen kommunes egen leirskole og populær som aldri før. Bare tre uker er ikke belagt i 2008.

— Vi har knapt hatt større pågang og kjører leirskole alle uker det er mulig for å dekke etterspørselen, sier rektor Anne Martinsen. BERGENS TIDENDE/ADRESSEAVISEN