Babyen døde våren 1999. Da saken ble behandlet i Bergen byrett ble straffen to og et halvt års fengsel, men Gulating lagmannsrett skjerpet straffen til fire års fengsel, melder NRK.