Det lover byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hvor mye det er snakk om er høyst uvisst. Kommunens egne beregninger gjort i ettertid viser at beløpet er beskjedne 5,9 millioner kroner. Det er og gjort beregninger som tyder på at det er snakk om hele 40 millioner kroner.

— Saken går inn et mønster som viser en ukultur i kommunen når det gjelder fastsetting av kommunale gebyrer, sa Høyres Martin Smith-Sivertsen. Han viste til at kommunerevisjonen nylig har avdekket at kommunen tar for mye i vann- og avløpsgebyrer.

Aps gruppeleder Terje Ohnstad mante til forsiktighet.

— Vi vet ikke hvor mye den enkelte har til gode. Nå får vi sette oss ned og gå gjennom dette og avklare hvor mye som skal betales tilbake.