Det var tidligere denne uken at en ungdomsskole i Åsane hadde snusaksjon i niende og tiende klasse. Seks av elevene ble tatt med snus, som elevene ble fratatt.

Foreldrene til de unge snuserne, som jevnt over er 14 og 15 år gamle, ble orientert om snusfunnet.

Dagen etterpå fikk avdelingslederen på niende trinn en telefon fra en av foreldrene. Forelderen forlangte at skolen leverte tilbake den beslaglagte snusen. Dette ble gjort.

— Ikke rett til å konfiskere

— Hos oss er snusing et marginalt problem, men vi ønsker å stanse snusbruken, så ikke dette utvikler seg til å bli vår tids røyking, sier skolens rektor til BT.

Hun bekrefter både aksjonen og det som skjedde etterpå. Bergens Tidende navngir ikke skolen og heller ikke rektor, for ikke å identifisere ungdomsskoleeleven saken gjelder.

- Det er 18 års aldersgrense for å kjøpe både snus og røyk. Det er dessuten straffbart å selge eller overlate tobakksvarer til noen under 18 år. Vurderte dere dette da snusen ble levert ut igjen til eleven?

— Nei, dette vurderte vi ikke, for når foresatte ber om å få tilbake personlig eiendom, har vi ikke rett til å konfiskere det, sier rektoren.

- Skolen handlet riktig

Kommunaldirektøren i Bergen, Anne-Marit Presterud, mener skolen i dette tilfellet handlet riktig.

— Det står klart i skolenes ordensregler at tobakksvarer er forbudt. Da var det riktig å ta snusen fra elevene og varsle foreldrene.

- Var det også riktig å gi eleven snusen tilbake?

— Snusen ble levert tilbake etter skoletid og etter avtale med elevens foreldre. Når skoledagen er over, er det foreldreansvaret som trer inn.

- Men det er forbudt å overlevere tobakksvarer til unge under 18 år. Var det likevel riktig av skolen å gjøre det?

— Det er mulig at det i dette tilfellet hadde vært enda mer korrekt å kreve at foreldrene kom på skolen for å få snusboksen. Men det viktigste er at utleveringen er gjort etter avtale med foreldrene.

- Er snus blitt et problem på skolene?

— Jeg har aldri fått meldinger om dette. Vi har dyktige rektorer som håndterer slike saker ute på skolene. Helt generelt ser jeg jo at snusbruken ute i samfunnet er tiltakende, sier Presterud.