Rusmiljøet i Bergen vokser og antallet mindreårige i miljøet øker. Det er et kommunalt ansvar å forebygge rusmisbruk – og Bergen kommune må ta grep.

Som pårørendeorganisasjon er vi i Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS) svært bekymret. Så langt i valgkampen er det lite som tyder på at rusomsorgen vil bli styrket i kommende valgperiode. Vi håper å bli gledelig overrasket.

I 2006 døde 195 personer som følge av narkotikamisbruk i Norge. 72 av disse befant seg i Oslo. Som Norges nest største by, er det på tide at Bergen kommune gjør det de kan med denne triste og veldig unødvendige statistikken.

Det er et kommunalt ansvar å forebygge rusmisbruk, og å være tidlig ute med tiltak når et rusmisbruk oppdages.

Tidlig intervensjon kan være avgjørende for en persons fremtid. Altfor mange ødelagte liv kunne vært reddet dersom det hadde blitt grepet inn på et tidlig tidspunkt. For unge mennesker må pårørende og hjelpeapparatet kobles inn på et veldig tidlig tidspunkt – gjennom skole, fritidstilbud, helsesøster, barnevern og politi. I dag ligger altfor mye av fokuset på rusmisbrukerne som finnes i bybildet, og ikke på de som er på vei dit. Det blir å angripe problemet i feil ende.

Kommunen bør også gjøre mer for de mange som faktisk klarer å komme seg ut av rusen. Uten et godt rehabiliteringsopplegg etter behandling innenfor spesialisthelsetjenesten, er det stor sjanse for at pasienten opplever ”svingdørseffekten”, og vender tilbake til sin rushverdag.

Bergen kommune må gi mer penger til rehabilitering, og det må sikres kort og smertefri vei mellom behandling og ettervern. Det må sørges for et sted å bo, jobb eller skoleplass, og et sosialt nettverk som kan hjelpe den tidligere misbrukere tilbake til en rusfri hverdag. Uten oppfølging av disse pasientene blir en behandling fort bortkastet, og penger ut av vinduet. For ikke å glemme det enorme nederlaget den tidligere rusmisbrukeren må gå på.

Når Bergenspolitikerne i høst stiller til valg, bør de være sitt ansvar bevisst.

Tor Blaha, nestleder sentralt Landsforbundet Mot Stoffmisbruk