• Mange av tiltakene er ikke velferdssamfunnet verdig, sa bydelsdirektør Kjersti Skaar før politikerne kuttet til margen i tilbudet til skoleelever, eldre, syke og hjelpetrengende.

MARIANNE RØISELANDKARI PEDERSENGUNNAR WIEDERSTRØM marianne.roiseland@bergens-tidende.no

— Jeg er helt sjokkert. I tillegg til å være mor, må jeg nå være ergoterapeut, fysioterapeut, ja ta hele ansvaret for min sønns utvikling, sier en fortvilet Turid Mathisen til Bergens Tidende. Hun var en av mange tilskuere til kuttoperasjonen i Ytrebygda bydel i går kveld. Hjemme har hun en sterkt fysisk utviklingshemmet gutt på åtte år. Når bydelen kutter ni prosent på et allerede magert budsjett er sønnen hennes en av de store taperne.

Budsjettdisiplin Syv av Bergens åtte bydeler behandlet i går budsjettet for inneværende år. Det ble en øvelse i "ansvarlig økonomistyring" og besto i å kutte til margen i tilbudet til innbyggerne. Syv bydeler må spare 110 millioner kroner.- Jeg tror dette er det vanskeligste budsjettet jeg noen gang har vært med på å behandle, og det er ikke med lett hjerte jeg aksepterer nedskjæringene, sa Kari Johannessen (Ap) på bydelsstyremøtet i Ytrebygda. - Det er en stor skam at vi skal ha det på dette viset, sa Rønnaug Espevik fra Frp.- Mange av tiltakene er ikke velferdssamfunnet verdig, mente bydelsdirektør Kjersti Skaar.Barnevern, sosialhjelp og hjelp til psykisk utviklingshemmede og hjemmeboende eldre er store kuttposter i alle bydelene. Bydelspolitikerne forlanger at budsjettet på disse områdene holdes på et stramt nivå.

Urealistisk - Å kreve at barnevernet skal spare er helt urealistisk når vi i løpet av de fire siste årene har hatt en firedobling i antall saker, påpekte arbeidstakerrepresentanten Steinar Ågotnes. Verken bystyret eller bydelsstyrene aner konsekvensene av tiltakene som nå settes i verk. Flere bydeler opererer med luftige ønsker om å spare penger på effektivisering og omorganisering. Blant annet skal skolene i Bergen kunne spare 15 millioner kroner på å bruke færre vikarer mener både regjering og bystyre.- Dette er ikke omstilling, men rene nedskjæringer. Det går bare på at de ansatte skal løpe enda fortere, sier Ågotnes og setter et stort spørsmålstegn ved om det er mulig å spare penger på en slik politikk.

Ikke mye ekspansivt I oktober la finansbyråd Trond Tystad (Ap) frem det han kalte et ekspansivt budsjett. Pengesekken syv av bydelene i går fordelte var ikke mye ekspansiv. Til sammen måtte bydelspolitikerne redusere sine budsjetter med 110 millioner kroner. I tillegg mangler Fyllingsdalen bydel ti millioner kroner, men bydelen behandler sitt budsjett først i dag.Mange av byens innbyggere møtte frem for å kjempe for sin sak i budsjettmøtene. Utenfor vinduet til Ytrebygda bydelsstyre krevde ungdommer at ungdomsklubben fikk leve. I salen ba eldre for dagtilbudet og pleie. Noen ble hørt, men slett ikke alle.