TERJE ULVEDAL

Store område i Førde sentrum ligg i satellittskuggen under Hafstadfjellet. Desse områda har ikkje før kunna ta mot satellittsende program via parabol.

— Vi reknar med at mellom 300 og 500 husstandar og bedrifter på sørsida av sentrum i Førde ligg i satelittskuggen, seier Svein Leganger i selskapet LokalDigital til Bergens Tidende.

Unikt konsept

Konseptet med luftsend distribusjon av digitale radio- og fjernsynssignal er utvikla av nordfjordingen Oddvar Flølo. LokalDigital har norsk konsesjon på å drive luftsend distribusjon i område som ligg i satellittskuggen.

— Alternativet på sørsida av Førde sentrum vil vere å leggje eit kabelnett. Men i praksis vil det vere svært vanskeleg; Det vil krevje enormt gravearbeid, og truleg bli svært dyrt, seier Leganger.

Utstyret som trengst for å ta mot sendingane er ei vanleg TV2-antenne, ein dekoderboks og programkort.

— Vi tilbyr alt dette som eit abonnement med ei tilknytingsavgift på 5900 kroner. Då vil folk få tilgang til eit tjue-tals fjernsynskanalar, seier Leganger.

LokalDigital starta sine første sendingar i Davik i mars i fjor. Seinare har dei også komme i gang i Vartdal og Bjørkedalen på Sunnmøre og Stryn.