Ant. stemmer 2003: 852

Oppslutning 2003: 18,9%

Representanter i kommunestyret: 5

Årets kandidater
Nr Navn Født
1 Eva Marie Halvorsen 1951
2 Bjørn Nordberg 1940
3 Olve Grotle 1964
4 Catherine Nygjerde 1976
5 Roy Inge Råheim 1976
6 Siw Beathe Landro 1960
7 Frode Steen 1968
8 Kurt Erland 1945
9 Ellen Vereide 1968
10 Harald Nikolai Kirkebø 1956
11 Solfrid Olset 1950
12 Harald Olav Aamot 1969
13 Elena Chalneva Sirnes 1965
14 Rasmus Værn 1953
15 Rolf Thingvold 1963
16 Hilde Therese Nordberg 1979
17 Karl-Eric Melander 1961
18 Helge Johan Flaten 1943
19 Olga E Hegdal Bolset 1961
20 Kårmund Andre Myklebust 1975
21 Jostein Njøsen 1943
22 Margret Helset Lien 1952
23 Ingolf Konrad Horsevik 1932
24 Per Atle Hallerud 1957