Mattilsynet har nedlagt omsetningsforbud for to av Småfolks barnegrøter: «Havregrøt» og «Flerkornsgrøt».

Begge produktene er fra Semper Småfolk og inneholder den probiotiske bakterien Lactobacillus paracasei.

Mattilsynet tok avgjørelsen på bakgrunn av en risikovurdering foretatt av Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM). De konkluderer med at helseeffektene av grøten ikke er tilstrekkelig dokumentert.

— Det som er bekymringen er at disse barnegrøtene kan forstyrre tarmfloaraen til små barn mellom 0-2 år, sier Ragnild Halvorsen i Vitenskapskomiteen for Mattrygghet.

Sårbar gruppe

Halvorsen understreker at foreldre ikke må bli engstelig

— Det er grunn til at presisere at disse bakteriene ikke er farlige. Det er ikke påvist skadelige virkninger, men vi vet for lite om langtidsvirkningene.

— Barn er en sårbar gruppe da skal man være ekstra forsiktig. Grøt er en viktig del av småbarns kosthold, og i en periode mellom fødsel og ca. to år bygger de opp sin egen tarm, og bekymringen er at probiotika kan forstyrre tarmfloaraen deres, sier hun.

Umiddelbar virkning

— Et omsetningforbud er rettet mot en virksomhet, som i dette tilfelle er i strid med regelverket for barnemat, Atle Wold, seksjonsleder tilsynsavdelingen Mattilsynets hovedkontor.

Det betyr at det ikke er tilltatt å omsette produktet på markedet.

— Tilbaketrekking er den mest vanlige konsekvensen av et slikt omsetningforbud, forklarer han.

- Ikke mulig å kjøpe grøten nå

— Vi har trukket tilbake produktene og forbruker vil ikke kunne kjøpe produktene i butikk. Nye produkter uten probiotika vil være tilgjengelig i butikk fra medio mars, sier produktsjef Mette Bogen i Småfolk.

- Hvor lenge har dere visst om Mattilsynets konklusjon?

— Vi har vært i en prosess med Mattilsynet siden høsten 2011, noe som har ført til at vi har trukket tilbake to av Småfolk grøter fra markedet.

- Hva skjer med resterende lager av barnegrøter?

— Grøtene er trukket tilbake fra markedet og det vil ikke være mulig for forbruker å kjøpe produktene.

Hva gjør dere nå for å endre produksjonen av grøter?

— Vi har forholdt oss til vedtaket fra Mattilsynet, og har gjort tilpasninger i forhold til å produsere opp ny grøt uten probiotika så raskt det har vært mulig, sier Bogen.

Ikke nok dokumentert

Probiotika er levende mikroorganismer som skal ha positiv effekt på menneskers og dyrs helse.

Da det ikke finnes relevante studier av hvorvidt den aktuelle bakteriestammen kan ha negative helseeffekter hos barn, kan ikke dette vurderes.

Vitenskapskomiteen for Mattrygghet uttrykker bekymring for hva det vil si for små barn å få i seg daglige doser av en spesiell bakteriestamme, når barnets bakterieflora i tarmen ikke er fullt etablert og immunsystemet ikke er ferdig utviklet, skriver Mattilsynet.

Ekstra strengt

Matloven krever at alle næringsmidler som omsettes i Norge skal være trygge. Det stilles også ekstra strenge trygghetskrav til mat beregnet for små barn, og i tillegg er det krav til at ingredienser i barnemat skal være dokumentert egnet til små barn.

Basert på VKMs nytte- og risikovurdering har Mattilsynet konkludert med at Flerkornsgrøt med probiotika, for barn fra 1 år, og Havregrøt med probiotika, for barn fra 1,5 år, fra Semper Småfolk, ikke oppfyller kravene til trygg mat til små barn i regelverket. Mattilsynet nedlegger derfor omsetningsforbud for disse produktene, skriver Mattilsynet.

Har du kjøpt barnegrøtene fra Småfolk?