BTMagasinet skrev forrige lørdag om dødsulykken om bord på den norskeide tankeren MS «Sallie Knutsen». Den polske førstemaskinisten ble truffet av en pallegaffel under lossing med kran og døde momentant. Ulykken skyldtes at kranvaieren røyk. Enken vurderer å gå til erstatningssøksmål mot skipets eier, V. Ships Norway AS.

Tampen på vaieren var festet med såkalte uboltklemmer. Nå viser det seg at disse vaierklemmene har vært forbudt på kran— og løfteutstyr i Nordsjøen, på norske skip, og i landbasert industri i store deler av verden i lang tid.

- Setter folk i livsfare

— Det er skremmende å se at disse klemmene var i bruk om bord i tankskipet. Folk som er i nærheten når løfteutstyr med disse klemmene er i bruk, er rett og slett i livsfare, sier Knut Bøe, tidligere fagkyndig inspektør i Statoil.

Han reagerte umiddelbart da han i BTMagasinet så bildet av vaierbruddet som kostet Krzysztof Skorupski livet.

Vaierbruddet oppsto sannsynligvis som en kombinasjon av at en stoppebryter på kranen ikke fungerte, og at det ble brukt ulovlige uboltklemmer som svekket vaierens bruddstyrke.

Det siste kan få konsekvenser for vurderingen av erstatningsspørsmålet. Det kompliserer likevel saken at «Sallie Knutsen» er registrert på Isle of Man. Så langt BT har brakt i erfaring, har ikke denne flaggstaten tiltrådt den internasjonale konvensjonen som forbyr bruk av uboltklemmer på løfteutstyr.

Men samtidig er skipet klasset av Veritas, som har et regelkrav om forbud mot uboltklemmer. Finjuss vil derfor avgjøre hvilket regelverk som skal legges til grunn.

— I offshoreindustrien på norsk sokkel ble det forbudt å bruke uboltklemmer så langt tilbake som på slutten av 1970-tallet, sier Knut Bøe.

Også i landindustrien har det i en rekke land i en årrekke vært forbud mot å benytte disse klemmene på løfteutstyr til kraner.

— Uboltklemmene ble forbudt fordi de påfører vaieren klemskader og punktbelastninger, og således reduserer dens bruddstyrke, forklarer Bøe.

Feilmontert

På «Sallie Knutsen» var de tre uboltklemmene feilmontert på vaieren. Tester utført av Veritas har vist at bruddstyrken på vaieren blir svekket med en femdel når klemmene var montert slik tilfellet var på tankeren. Den årlige kontrollen av løfteutstyret avslørte ikke dette.

Etter ulykken satte Statoil ned et granskingsutvalg. Granskerne pekte på at førstemaskinist Skorupski selv var ansvarlig for løfteutstyret, og sto for den siste årsinspeksjonen av det. I rapporten står det at det burde ha vært oppdaget at de var feilmontert. Spørsmålet er om Skorupski hadde forutsetninger til å vite dette, og at uboltklemmene var forbudt.

I Isle of Mans regelverk blir det presisert at utstyret skal være i forskriftsmessig stand for å kunne brukes, og at det skal være vedlikeholdt. Inspeksjonene skal dessuten utføres av kompetent personell. Skipets eier og kaptein har ansvaret for at kvalifiserte folk utfører inspeksjonen.

Rederiet som eier MS «Sallie Knutsen», V Ships Norway AS, ønsker ikke å gi kommentarer til BT fordi dette er en pågående sak.

Lillebø, Jan M.
Foto fra rapport