Det er innført forbud mot å tenne åpen ild utendørs i Bergen og Austevoll og på Osterøy og Askøy. Årsaken er ikke overraskende de mange gress— og lyngbrannene den siste tiden.

Bergen og Austevoll innførte forbud i går, mens Osterøy og Askøy kom etter i dag.

«Disse hendelsene viser at det er ekstremt tørt. Brannsjefen ser seg derfor nødt til å innføre forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark,» skriver Austevoll kommune.

Askøy kommune understreker at forbudet også gjelder bråtebrenning.

- Kan spre seg fort

— Det er så tørt i gress og lyng nå at det skal veldig lite til for at det tar fyr om man er uheldig. Når det er så tørt kan det også spre seg veldig fort. Derfor har brannsjefen lagt ned forbud mot all åpen ild utendørs. Det inkluderer bråtebrenning i private hager, sier Geir Bøe, vaktkommandør i Bergen brannvesen.

  • En uheldig villsaubonde som skulle svi av lyng startet mandag en storbrann på Austevoll. Samtidig måtte mannskapene rykke ut til en gressbrann nær Bekkjarvik. Også på Radøy, Sotra og Bømlo var det mindre gressbranner mandag.

Snart forbudt uansett

I Norge er det er generelt forbud mot å tenne bål i eller ved skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september. Forskriften gjelder bruk av åpen ild, og omfatter også engangsgriller.

Den enkelte kommune kan gjøre unntak om lokale forhold tilsier det, noe flere kommuner i Hordaland nå altså har gjort.

«Det er svært tørt i overflatevegetasjonen, og det skal veldig lite til for at det begynner å brenne. I Bergen kommune er det fra tirsdag 19. mars fremskyndet forbud mot å gjøre bruk av ild utendørs. Til vanlig blir forbudet innført fra 15. april,» heter det i meldingen fra Bergen kommune.