— Spesielt ved årets start og slutt får vi en god del henvendelser om hva man har rett på eller ikke, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Skaug Halsos i Forbrukerrådet.

De typiske spørsmålene gjelder saker knyttet til skade og vasking av leiligheten når leieavtalen går ut.

— Et av hovedpoengene med å ha en særskilt depositumkonto, er nettopp å bli enige om hvor mye som eventuelt skal trekkes fra dersom det har oppstått forhold under leieperioden som koster ekstra penger å få reparert.

Skaug Halsos mener det er avgjørende at depositumet settes på sperret konto, slik husleieloven krever, der verken utleier elle leietaker kan disponere pengene alene.

— Men jeg forstår godt at studenter kan ta for lett på dette når de står der i beit for bosted like før studiestart, sier han.

Onsdag denne uken åpnet Husleietvistutvalget (HTU) kontor i Kaigaten. Etter en prøveperiode i Oslo og Akershus er dette statlige organet nå også representert i Bergen.

— Som navnet tilsier er vi er etablert her for å løse tvister. Vi erstatter Forliksrådet i tvistesaker som gjelder bolig, sier leder for bergenskontoret, Christian Heimdal, som er jurist.

— Hvilke saker vil dere behandle?

— Alle type husleietvister mellom utleier og leietaker kan innklages til oss. Vi ønsker å ha en lav terskel, slik at alle som ønsker det skal få juridisk bistand. Utvalget er et organ både for utleier og leietaker, sier Heimdal.

HTU er opprettet av Kommunal- og regiondepartementet og kan fatte vedtak i saker som dreier seg om skyldig leie, erstatningskrav, oppsigelse, mangler ved leiligheten, størrelsen på leiesummen eller partenes plikter og rettigheter for øvrig.

Senere i år åpnes et tilsvarende kontor i Trondheim.