— Det er helt avgjørende for utviklingen i denne regionen at vi greier å få fastlandssamband på plass så raskt som råd, sier Lars Gunnar Lie, styreleder for Sotrasambandet til en forsamling av politikere og byråkrater fra Bergen og strilelandet. Møtestedet er den praktfulle nye paviljongen på toppen av Fjell festning.

Så legger Lie til, henvendt til byrådsleder Monica Mæland:

— Det betyr at bergenserne må bestemme seg for hvor de vil ha strilene i land.

Gårsdagens politikertreff ble brukt til å drøfte viktige saker for både Bergen og omegnskommunene.

Neppe Birkeland

Fastlandssambandet er blant de største. Sotrabrua er i ferd med å sprenges. Ny bro eller undersjøisk tunnel vil koste om lag to milliarder kroner. Målet er byggestart i 2010 og ferdigstillelse i 2013.

I løpet av høsten skal politikerne både i Bergen og på Sotra langt på vei lande den nye forbindelsen. Ett alternativ er tunnel fra Tellneskrysset i Fjell til Birkelandskrysset i Bergen. To andre er bro eller undersjøisk tunnel parallelt med eksisterende Sotrabru.

— I Bergen har vi ikke diskutert dette ennå, så jeg er ikke klar til å konkludere, sier Monica Mæland til BT, før hun legger til: - Men jeg tviler på at vi ønsker en løsning til Birkelandskrysset.

Først strakspakke

I påvente av ny bro eller tunnel vil Fjell kommune søke Stortinget om å få godkjent en strakspakke verdt 2-300 millioner kroner.

Uten straks-løsninger er det krise.

— Hvis ikke vi gjør noe vil det bremse næringsutviklingen i hele dette området. Vi så for sent den nære sammenhengen som er mellom kommunikasjoner og næringsutvikling, sier Lars Gunnar Lie.

Strakspakken skal gå til å utbedre flaskehalser rundt Sotrabrua, også på bergenssiden. De tre kommunene vest for broen er enige om å ta opp lån som så betales tilbake med bompenger. Bompengeinnkrevingen starter i forkant av bompengene til den nye Sotraforbindelsen.