• Nei, sa Bjørgvin-biskopen, da et brudepar skrev til ham og spurte om hunden deres kunne være brudepike.

— Vi tillater ikke at dyr er til stede ved kirkelige seremonier. Forklaringen på dette handler ikke først og fremst om teologi, men snarere å ta vare den kirkelige handlingens verdighet, sier biskop Halvor Nordhaug.

Familiemedlem

I e-posten brudeparet nylig skrev, forteller brudeparet at presten som skulle vie paret, sa nei til at de fikk ta med hunden sin. Presten ga ingen forklaring.

De skriver at de betrakter hunden som et familiemedlem og at de derfor ønsket at hunden kunne gå inn i kirken bak brudeparet sammen et nært familiemedlem som brudepike.

— Jeg synes det er fint at folk som er knyttet til og glade i hunden sin også ønsker å ta hunden med i bryllupsfesten, sier Nordhaug.

Men biskopen ber om forståelse for at prestene ikke kan si ja til å ta kjæledyrene sine med inn i kirken til gudstjeneste, dåp og bryllup.

— Ingen kan på forhånd vite hvordan en hund vil reagere i møte med kirkerommet, salmesangen eller med et orgel på full utblåsning. sier Nordhaug.

Bispehund ulte

Han forteller at han selv har hatt hund. Forstår BT biskopen rett, måtte hunden alltid være hjemme om «far» var på jobb i kirken.

— Hunden min ulte alltid høyt når den hørte sang. Den ville åpenbart ta del i fellessangen.

Nordhaug peker på at det også er andre praktiske hensyn som gjør at folk må la hunden være hjemme mens de går i kirken.

— Andre kirkegjengere kan være allergiske mot dyr. Dette tror jeg egentlig er argumenter som folk forstår, og som nok også vil gjelde ved andre offentlige seremonier, sier biskopen.

Stjeler oppmerksomhet

Leder for kirkefaglig seksjon i Bjørgvin bispedømme, Tore Skjæveland, skriver i sitt svar til brudeparet at han ikke tror det er særlig lurt å la hunden være med under vielsen.

Han peker på at en hund ikke har samme opplevelsen av et bryllup som mennesker har. Hunden kan også ta oppmerksomheten bort fra brudeparet.

— Oppmerksomheten skal først og frem være rettet mot dere. La heller hunden få en rolle i selskapet etterpå når dere kan ha oppmerksomheten rettet mot hunden, det vil nok også hunden like bedre, skriver Skjæveland.

Presten avgjør

BT har vært i kontakt med brudeparet. De ønsker å være anonyme. Men brudgommen sier at han synes svaret fra biskop Nordhaug er litt dårlig begrunnet.

— De er lov å ta med småbarn med til kirken, også i bryllup. Hunden vår er som barn for oss, er allergivennlig og vant til å være blant mennesker. Under vielsen ville han bare være blant familie og venner som han kjenner fra før.

Brudgommen har også skrevet til Kirkerådet og stilte samme spørsmål som han stilte til biskopen i Bjørgvin

— I svaret derfra blir det presisert at det ikke er noen lov som forbyr å ta kjæledyr inn i kirkerommet. Men det er opp til presten å avgjøre om dyr kan være med, sier han.

Paret ble også orientert om at om de ønsket å ha med hunden, kunne de be en annen prest som godtok at kjæledyr var med, om å foreta vielsen.

Bør det være lov å bruke hunden sin som brudepike? Si din mening i kommentarfeltet!

SATTE FOTEN NED: Biskop Halvor Nordhaug.
VEGAR VALDE