— Vi ønsket å orientere Jagland direkte om dette, og anledningen bød seg i Bergen.Indrøy sier til BT at han regner med at departementet kommer med konsesjonsvilkårene i slutten av denne måneden. Han bedyrer at verken ledelsen eller styret i TV-kanalen har satt en økonomisk smertegrense for hva kanalen kan tåle å betale. - Vi er forberedt på at vi ikke får konsesjon og har regnet på hvordan det vil slå ut for våre inntekter. TV2 må regne med en halvering av reklameinntektene. Det sier seg selv at vi vil måtte gå dramatisk ned i kostnader, og da ryker hovedkontoret i Bergen.TV2 ønsker en avgjørelse raskest mulig. I øyeblikket er det både investeringsstopp og stillingsstopp i fjernsynskanalen i påvente av en avklaring om konsesjon. - Personlig tror jeg ikke denne avgjørelsen er tatt før valget, sier Rune Indrøy.