— Styret har selvsagt forpliktelser overfor de rammene som eier setter. Klarer vi ikke å oppfylle dem, risikerer vi selvsagt å bli skiftet ut. Slik er situasjonen for alle som sier ja til å sitte i et selskapsstyre. Vi sitter ikke lenger enn det eierne ønsker, sier styreleder Clara Øberg.

I dag møtes styret i Helse Førde. Viktigste sak på dagsordenen er økonomien i selskapet. Slik det nå ser ut vil sykehusdriften i Sogn og Fjordane komme ut med et budsjettavvik på vel 90 millioner. Kravene fra eieren, Helse Vest, er at budsjettavviket ikke skal være større enn 32 millioner kroner.

Vil snu steiner

Det innrømmer Øberg kan bli meget vanskelig.

— Men vi må selvsagt gjøre alt vi kan for å nå dette målet. Jeg ser derfor frem til at vi får en grundig diskusjon. Hver stein skal snus for å finne en tiltaksplan som kan tilfredsstille eieren. Det sier seg selv at det er umulig å spare så mye penger på to måneder. Men målet er å finne tiltak som virker raskest mulig.

Øberg er også opptatt at sykehusstrukturen i Sogn og Fjordane setter grenser for hvor effektivt sykehussektoren skal drives.

— Det er eierne våre som har bestemt at vi skal ha en desentralisert sykehusstruktur. Da må vi også få tilført tilstrekkelig med midler slik at vi kan drive disse institusjonene forsvarlig. Rapporten som Prosesspartner A/S la frem i går, tyder på at vi er underfinansiert. Det må eierne våre ta hensyn til, sier hun.

Trenger tid

Styremedlemkollega Jorunn Ringstad er ikke i tvil.

— Vi trenger klart mer tid enn det Helse Vest forlanger dersom vi skal innføre effektive sparetiltak. Det beste vil være om vi kunne få frist til 2010. Da kunne både styre og tilsatte få ro til å utarbeide langsiktige sparetiltak som virker, sier Ringstad.

Styremedlem Kjell Opseth er imidlertid helt taus:

— Den økonomiske situasjonen i Helse Førde er for alvorlig til at jeg vil skissere lettvinte løsninger i media på forhånd, sier den mektige Ap-veteranen.

Helse Vest viker ikke

Administrerende direktør i Helse Vest, Herlof Nilssen har imidlertid ingen trøst å gi til styremedlemmer som vegrer seg for ta i bruk sparekniven.

— Det er nok urealistisk å komme helt i mål med resultatkravet ved årsskiftet. Men jeg venter at styret legger frem en tiltaksplan som fører frem til et realistisk budsjett i balanse neste år. Et langsiktig program som skal føre til balanse først i 2010, holder ikke, sier Nilssen.

Han peker på at styret i Helse Førde i fjor vedtok en sparepakke på 125 millioner kroner. Helseforetaket klarte ikke å spare mer enn 20 millioner kroner av den vedtatte pakken.

— Det kan ikke gjenta seg en gang til, sier direktøren.