— Om nødvendig vil vi gå til søksmål. Mot hvem får tiden vise. Men aller helst vil vi ha en minnelig løsning, sier rederirådgiver Bent Martini.

Norske rederier har investert flerfoldige millioner kroner i de nye vestene som ble påbudt 3. april 2001. HSD har alene kjøpt inn 12.000 vester for seks-syv millioner kroner. Totalt er det trolig mellom 60.000 og 70.000 slike vester på norske fartøyer.

Kjøpte godkjent vare

— Det er helt klart urimelig hvis noen mener våre medlemmer skal betale regningen for å bytte ut eller bygge om disse vestene. Våre medlemmer kjøpte en vare som var godkjent av dem som gjør slikt, sier Martini.

Han ser for seg Det Norske Veritas som den nærmeste skyteskiven.

— Sjøfartsdirektoratet er heller ikke uten ansvar, mener rederirådgiveren.

Rederienes Landsforening har allerede gjort det klart overfor Veritas at rederiene som har kjøpt vestene, må holdes økonomisk skadesløse. Veritas har foreløpig ikke svart på dette.

Uklare utgifter

Rederienes Landsforening har foreløpig ikke fått noen hint om hvor kostbar utskiftingen eller ombyggingen av vestene vil bli.

— Men vi frykter det verste, særlig når det gjelder hurtigbåtene. På disse er det krav om at redningsvestene skal finnes på en armlengdes avstand. I praksis betyr det under setet. Dersom ombyggingen av vestene fører til at de blir mer omfangsrike, kan det bety at mange hurtigbåtene også må bytte ut alle setene om bord, sier Bent Martini.

Det er meningen at besetningen om bord på de aktuelle fartøyene selv skal kunne foreta oppgraderingen av vestene. Det er Rederienes Landsforening skeptisk til.

— Hvem skal i så fall innestå for kvaliteten på dette arbeidet? spør Martini.

I villrede

Han også berette om redere som nå er i sterk tvil om hvilket redningsutstyr de skal kjøpe til fartøyer under bygging.

— Hva skal de forholde seg til? Den eneste godkjente vesten som var på markedet, er det ikke lov å bruke etter 1. juli neste år. Våre rederier må ha tillit til at vestene de kjøper kan brukes etter denne datoen, og ikke minst er vi avhengig av at de reisende har tillit til redningsutstyret. Nå er det bare kaos, sier rederirådgiver Bent Martini.