• Streiken vil ramme Bergen kommune svært hardt, sier informasjonsdirektør Robert Rastad.

Siste nytt, oppdatert klokken 03.03 i natt: Partene i meklingen ble ved 2-tiden enige om å ta en pause til onsdag morgen, og det blir derfor ingen streik fra morgenen av, melder NTB. Streikefaren er ikke over, men alle de berørte må møte på jobb som vanlig onsdag morgen.

— Partene møtes klokken 10.00 onsdag morgen. Etter dette møtet vet vi mer om fremdriften i meklingen, sier Jan Davidsen, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Meklingsmann Geir Engebretsen sier at spørsmålet om pensjon ble for komplisert. Derfor var partene to timer på overtid blitt enige om å ta en pause i forhandlingene.


Innspurten i pensjonsmeklingen mellom fagbevegelsen og stat og kommune er i gang. Fristen gikk ut ved midnatt.

Dersom partene ikke blir enige, vil rundt 27.000 offentlig ansatte går ut i streik. Av disse er om lag 20.000 kommuneansatte.

Lek under tilsyn I Bergen kommune er det nær 2700 personer som kan bli tatt ut i streik. I første rekke er det ansatte som er organisert i Unio eller Fagforbundet.

— Streiken vil ramme Bergen kommune svært hardt. Spesielt vil publikum umiddelbart merke er at alle de kommunale barnehagene blir påvirket, sier informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune.

Han opplyser at noen av barnehagene vil tilby lek under tilsyn fra assistenter som ikke er tatt ut i streik.

— Dette er absolutt ikke et barnehagetilbud, men barnepass i noen timer. Foreldre vil få en orientering fra sin barnehage dersom dette er aktuelt. Men det er svært mange barnehager som må stenge, sier Rastad.

Alle kommunale barnehager utenom Pinnelien vil bli berørt.

— Det er første gangen alle våre pedagoger er tatt ut. Det er forferdelig trist. De som mister barnehagetilbudet, vil få refundert pengene for den aktuelle perioden når streiken er over, sier Rastad.

Ni skoler må også stenge dersom det blir streik:

Helsestasjoner

De fleste kommunale idrettsanlegg og svømmehaller vil også bli stengt.

— Det betyr at det ikke blir noe vedlikehold eller oppfølging på anlegg utendørs. Kommunens sentralbord kommer også til å stenge. Posten inn og ut blir svært redusert. Det betyr at det blir vanskelig å komme i kontakt med kommunen, noe publikum vil merke umiddelbart, sier Rastad.

Flere helsestasjoner blir også helt eller delvis stengt.

— Vedlikehold av vann og avløp blir også rammet. Det kan i verste fall bety at lekkasjer ikke blir reparert. Men det er klart at vi vil foreta en kontinuerlig vurdering av faren for liv og helse. Dersom det skulle skje noe virkelig alvorlig, må vi søke om dispensasjon for å rydde opp. Men ting kan komme til å ta mye lenger tid, sier han.

Flere renholdere blir også tatt ut i streik.

— Det kan føre til at streiken fort får større konsekvenser ved at vi må stenge flere skoler. Det er også veldig mange administrative stillinger som rammes. Det betyr at driften vår raskt vil gå tregere, sier han.

Hovedsaken i årets forhandlinger innenfor stat- og kommunesektoren har vært tjenestepensjon. Der har avstanden vært så stor at fagorganisasjonene har valgt å bryte forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene.

Hva synes du om streikeuttaket for Bergen kommune? Si din mening her.

BERGENS TIDENDE