– Vi avventer situasjonen og forbereder oss på det verste, sier generalsekretær Rasmus Hansson i WWF. Han reiser til Bergen i dag tidlig.

– Vi er klare til å mobilisere WWFs frivillige dersom Kystverket ber om våre mannskaper, føyer han til.

WWFs frivillige beredskapsgruppe Ren kyst! vil i første omgang ta seg av oljeutslippene som når land.

– Dette vil bli litt av en jobb; denne oljetypen er tykk som bolledeig og den absolutt vanskeligste sorten å rydde opp, sier Maren Esmark, havmiljøkoordinator i WWF

– Verre enn «Rocknes»

WWF frykter konsekvenser for oppdrettsnæringen, og er også bekymret for at oljesølet skal ramme bestanden av ærfugl, skarv, havelle, siland, islom, dvergdykker og andre fuglearter i området.

– Det er mye sjøfugl til stede, også på denne tiden av året. Vi så av Rocknesulykken at slike ulykker kan få store konsekvenser, selv om de finner sted på vinterhalvåret da mye fugl har søkt til varmere strøk. Da M/S «Rocknes» gikk ned slapp hele 226 tonn olje ut. M/S «Server» fraktet 585 tonn tungolje, så konsekvensene kan bli dramatisk verre.

Både WWF og Norges Miljøvernforbund har tidligere kritisert beslutningen om å legge ned oljeverndepotet på Fedje i 2004, som ble tatt av daværende Fiskeri— og kystminister Svein Ludvigsens fra Høyre.

– Situasjonen er en skandale

– Den rødgrønne regjeringen har lovet å gjenopprette oljeverndepotet, men har hittil ikke bevilget penger til dette, til tross for at farvannet rundt Fedje er blant Norges mest trafikkerte, konstaterer Esmark.

– Statsministeren må ta konsekvensene av ulykken på sin kappe. Til tross for løftene i Soria Moria-erklæringen har man ikke ønsket å ta oljevernberedskap på alvor, sier Esmark.

WWF krever at regjeringen nå tar grep og gjør de nødvendige prioriteringene.

– Beredskapsdepotet på Fedje må gjenopprettes; nedleggingen av depotet var en skandale. Dessuten må vi også ruste opp de mange mangelfulle depotene langs kysten, sier Esmark.

WWF har de siste halvannet året trent rundt 150 frivillige i strandsanering etter oljesøl, og Fedje-ulykken kan vise seg å bli første gangen de frivillige blir mobilisert.

Eystein Thue