I helgen sto 2000 biler i kø på Hardangervidda på vei fra Vestlandet over fjellet på grunn av snøfall og stengte veier.

Nå skal Statens vegvesen bruke mer ressurser på klimaproblematikk på grunn av økt ekstremvær.

Klimaendringene og økt ekstremnedbør gir økt skredfare på norske veier, og Vestlandet er spesielt utsatt.

— Sannsynligheten for skred er blitt større, sier Gordana Petkovic.

Hun leder et prosjekt hos Statens vegvesen som skal utrede konsekvensene av klimaendringene for norske veier.

De foreløpige konklusjonene viser at man vil få se flere jordskred og mer flom på norske veier i årene som kommer.

Ifølge Petkovic er det Vestlandet og Nord-Norge som er mest utsatt for jordskred i dag.

Nye værtyper og mer vann

— Vi må øke beredskapen i takt med en økning i sannsynligheten for skred, sier Petkovic.

Prosjektet ble startet i år, og skal gå over fire år.

— Målet er at det ikke skal bli mindre trygt for norske bilister, sier hun.

I tillegg til økt nedbør, kommer det mer regn mens bakken er frossen på grunn av raske værforandringer. Ifølge Petkovic gir dette økte vannmengder.

— Det er slike kombinasjoner av ulike værtyper som er nytt, og dette må vi forberede oss på, sier hun.

Tidlige stengte veier

Mens første stengning av veier over fjellet til Oslo var 31. oktober i fjor, og 25. oktober året før var stengningen nå i helgen den tidligste på flere år.

— Stengningen i helgen kom på grunn av at det var snøfall, og at mange kjørte på sommerdekk, sier Roger Johannessen hos Vegtrafikksentralen Statens vegvesen. De merker forandringene.

— Vi må vite mer om hva klimaendringene betyr for oss, sier pressesjef Kjell Bjørn Vinje i Statens vegvesen.

Ifølge Vinje er det allerede klart at de må installere større rørgater for drenering på nye veier på grunn av den økte nedbørsmengden. Kostnadene dette vil medføre er ennå ikke klart.

Må ha flere meteorologer

Blant tiltakene de ser som nødvendige er en økning i antall værstasjoner og en større satsing på drenering av de økte vannmengdene på norske veier.

— Stengninger begynner tidlig, og ting tyder på at klimaproblemene er blitt vanskeligere å håndtere for oss, sier Kjell Bjørn Vinje i Vegvesenet

På grunn av økt ekstremvær må Statens vegvesen ansette flere meteorologer for å møte kampen mot de økte klimaendringene.

— Vi har allerede meteorologer som arbeider for oss, men vi må øke bemanningen på dette området, sier Vinje.

Jernbanen vinner terreng

CargoNet, som er NSBs godsselskap, har økt antall transporterte enheter med 90 prosent siden de startet i 2002. Nå vil de sette inn et nytt tog på strekningen Oslo-Bergen for å ta unna godstrafikken.

— Vi har hatt en markant økning, og ligger nå på 30 prosent markedsandel av transportmarkedet over fjellet, sier Bjarne Ivar Wist, direktør for informasjon og samfunnskontakt i CargoNet.

Han mener jernbanetransport er blitt mer stabil enn veitransport.

— Vi ser at markedsandelen vår nok kan bli høyere, sier Wist.