Målet er å overvåke sentrale sentrumsområder fra Torgallmenningen over Torget mot Bryggen.

— Det er i dette området vi har flest voldsepisoder. Vi ønsker først og fremst tidlig å avdekke når noe skjer, og å få sendt ut patruljer, sier informasjonsleder i Hordaland politidistrikt, Trygve Hillestad (bildet). Prosjektet er så langt godkjent av Datatilsynet.

Trygt sentrum en folkerett

— Vil det bli gjort opptak fra disse kameraene?

— Hvordan det blir er ennå ikke avklart. Formålet er å fange opp uheldige hendelser tidlig for å få ut folk. Men det går an å tenke seg at vi da kan trykke på knappen og begynne å ta opp når en situasjon oppstår, for å sikre bevis, sier Hillestad. Det er ikke avgjort hvor mange kamera som skal monteres, men Hillestad understreker at det er viktig at det fungerer etter hensikten når man først går til et slikt tiltak, slik at det ikke gir folk en falsk følelse av trygghet.

— Det er en folkerett å kunne ferdes trygt i sentrum på kvelds- og nattetid, sier Hillestad.

Døgnet rundt

— Er dette utstyr som bare skal brukes om kvelden og natten?

— Nei, det skal brukes døgnet rundt. Vi har hatt grove ran på Torgallmenningen midt på dagen. Når ransalarmen går kan det være nyttig å ha slikt utstyr, sier Hillestad. Han mener folk flest ikke behøver bekymre seg over at de blir overvåket.

Det er ennå ikke klart når kameraovervåkingen kan komme i gang, men Hillestad berømmer Bergen kommune for at man har kommet raskt i gang med planleggingen.

Politiet begrunner overvåkingsplanen med voldsøkningen i sentrum. Fra oktober i fjor til juli i år skal antallet legemsbeskadigelser i sentrum ha økt med nesten 40 prosent, melder NRK.

Ifølge politiet har man både i Stavanger og Oslo brukt kameraovervåking i flere år, og gjort positive erfaringer.