— Statsadvokatens henleggelse av straffesaken påvirker ikke vårt forberedende arbeid med søksmålet, sier havaridirektør Jostein Egeland i forsikringsselskapet Norwegian Hull Club.

Etter planen skulle Oslo tingrett i september ha avgjort hvem som skal betale regningen etter «Rocknes»-forliset. Saken er utsatt ett år, etter ønske fra Rocknes-eierne, med forsikringsselskapene Gard og Norwegian Hull Club i ryggen.

Staten har sendt eierne en regning på 100 millioner kroner for oppryddingen etter forliset. Forsikringsselskapene mener staten har skylden for forliset på grunn av dårlige kart og mangelfull oppmerking i Vatlestraumen. Derfor ble det tatt ut søksmål.

Den totale «Rocknes»-regningen kommer trolig opp mot en milliard. Da er alle kostnader ved berging, reparasjon, driftstap, erstatninger til etterlatte, og altså miljørydding tatt med.

Kravene til bevis i straffesaker er strengere enn i private søksmål. Statsadvokatens henleggelse av de strafferettslige sidene behøver derfor ikke å bety noe for utfallet av et sivilt søksmål. En tiltale mot Sjøkartverket ville likevel ha gitt «Rocknes»-assurandørene et ekstra kort i ermet.

— Akkurat det ønsker vi ikke å kommentere. Vi tar statsadvokatens avgjørelse til etterretning. Henleggelsen har ingen effekt, verken på selve søksmålet eller for beløpet vi kommer til å kreve staten for, sier havaridirektør Jostein Egeland i Norwegian Hull Club.

<b>MILLIARD: </b>Den totale «Rocknes»-regningen kommer trolig opp mot en milliard.
JAN M. LILLEBØ