JOHN LINDEBOTTEN

Det som har hisset dem opp nå er to nyheter som hver for seg for så vidt er god nok grunn til å gå i taket:

  • Bergen skal få bomring nr. 2 til sommeren (og bare vent, bomring nr. 3 er under planlegging).
  • Styremedlemmer i diverse bompengeselskaper har ført et utsvevende liv for bompengebetalernes penger.

Mange bilister i Bergen er sikkert i tillegg mektig skuffet over at de ikke kan la sitt raseri gå ut over vårt lokale Bro— og tunnelselskap for dette.

Rasende før også

Men bilistene i Bergen var rasende i gamle dager også, de. Og da kanskje med enda bedre grunn enn i dag. Den gangen da halve arbeidsdagen ble tilbrakt bak doggete bilruter i Eidsvåg eller i Kringsjåvegen.

De samme bilistene tente på alle pluggene da det ble innført bompenger med den uttrykte hensikt å befri dem fra den traurige køtilværelsen. De mente staten burde bruke skattepengene til å betale det den nye veiherligheten kostet.

Fremmedelement

Bompengene skulle ta slutt en dag, ble det lovet. Det løftet sprakk da det oppsto nye behov for dyre trafikkløsninger. Bergensprogrammet ble til, men staten heller ikke nå ville betale mer enn en liten brøkdel.

Blodtrykket steg på ny, og det gjorde ikke saken bedre at det nå kom inn et fremmedelement som ingen hadde tenkt på før, nemlig bybanen. Enda en ting å la raseriet gå ut over. Da hjalp det bare litt at bilistene som daglig irriterer vettet av seg på Burmavegen og Ytrebygdsvegen blir lovet firefelts tunnel under hele elendigheten om få år. Og kanskje til og med en Skansentunnel som skal befri dem fra kaoset rundt Torget og Bryggen.

Men selv de mest rødsprengte blant oss må vel innrømme at Festplassen tar seg bedre ut enn på lenge, betalt av bompenger. Og det kan ikke være mange igjen som ønsker at bussene skal dundre over Vågsallmenningen.

Staten betaler mindre

Men selv om det etter hvert blir gode resultater av alle pengene som bilistene har lagt etter seg i bompengeringen, er folk fremdeles irritert over at bompengene må dekke en enda større del av Bergensprogrammet enn det som først var meningen.

I Stortingsproposisjonen om Bergensprogrammet fra 2002 var statens andel av programmet fremdeles ca. 35 prosent. Men statens skrekk for å bruke penger øker som kjent i takt med pengemengden, og når Bergensprogrammets 1. del er ferdig ca. 2011, må det kreves inn bompenger i enda fire år til for å betale gildet.

Grunnen er at både Bybanen og Ringveg vest har steget betydelig i pris siden Bergensprogrammet ble vedtatt, og Bergen kommune har tatt inn over seg at staten ikke vil dekke ett eneste øre av denne prisstigningen.

Det kommer mer

Det betyr at statens andel av det en gang ferdige Bergensprogrammet vil bli redusert fra 35 til mellom 20 og 25 prosent.

I tillegg til å rase over bompengene generelt, er dette også en god grunn til å la blodtrykket stige.

Og når Bergensprogrammet er ferdig bygget? Da kommer Bergensprogrammet del 2, med fortsettelse av bompengeinnkrevingen. Og i mellomtiden er bomring nr. 3 kommet i drift, bare for å minne om det.

Kolerikere og andre hissigpropper bak rattet går med andre ord en trygg fremtid i møte.

TEGNING: SVEIN TVEIT