— Ja, vi er rett og slett forbannet, og det kan du godt skrive, sier Tom-Christer Nilsen, som leder Høyres gruppe i Hordaland fylkesting.

— Når bevilgningene til Kyststamveien settes så lavt at den nye veien til Os bare skyves enda lenger ut i tid, så betyr det bare at Bergen, som skal være selve navet i vestlandsk samferdsel, stenges ute enda lenger, sier Monica Mæland, og legger til at partiet forventer av sine representanter på Stortinget at de kommer frem med helt andre tall enn byråkratene når Nasjonal Transportplan skal få sin endelige form.

Etter valget i høst kan Tom-Christer Nilsen utmerket godt ende som ny fylkesordfører, med det oppdraget å forvalte det magreste riks- og fylkesveibudsjettet som noen kan huske. For går det slik Vegdirektoratets forslag til Nasjonal Transportplan legger opp til, vil veikronene bare tørke vekk i det kommende tiåret. Riksveibevilgningene til Hordaland skal reduseres fra 280 millioner i 2002 til ca. halvparten fra 2009.

Dersom Monica Mæland blir byrådsleder etter valget i høst, kan det bli hennes oppgave å styre med et Bergensprogram så redusert at det bare delvis minner om det Stortinget vedtok for under et halvt år siden.

Etter forslaget til Nasjonal Transportplan, vil statens andel i byggingen av bybanen, Ringvei vest og Skansetunnelen bli redusert fra 1.415 millioner til 985 millioner. Et bortfall som antakelig bare kan erstattes ved å øke bompengene.

Det som forundrer og irriterer Monica Mæland og Tom-Christer Nilsen, er at veibyråkratene, enten de sitter i Vegdirektoratet eller Samferdselsdepartementet, tilsynelatende ikke har peiling på behovet for bedre veier i Kyst-Norge.

Aller mest forundret er de over veidirektør Olav Søfteland, som attpåtil leder styringsgruppen for Bergensprogrammet.

— Vegdirektøren hører, men han lytter ikke. Når de sitter i Oslo, interesserer de seg bare for det de kan se fra taket på Stortinget. De skjønner ikke at de ødelegger mulighetene for verdiskaping på Vestlandet, og at landet i virkeligheten påføres store netto utgifter ved å la være å investere i bedre samferdsel, sier Mæland og Nilsen.