JAN H. LANDRO jan.landro@bt.no Senest gjelder det striden om Bergen Skolemuseum, der byrådslederen i går uttalte seg til Bergens Tidende og først etterpå fortalte Andersland, som i prinsippet fortsatt er kulturbyråd, om at hun hadde latt seg intervjue om saken.— Å lese det Strøm-Erichsen uttaler til BT om hvor viktig Skolemuseet er, og at man ønsker å etablere det som både regionalt og nasjonalt museum, gjør meg forbannet. Sannheten er at denne saken var det uenighet om i byrådet, sier Andersland.Han forteller at kulturavdelingen først fremmet forslag om at Skolemuseet skulle bli kommunalt foretak på samme tid som de andre tre museene. Dette møtte stor motstand hos byrådsleder Strøm-Erichsen.Andersland mente at det ikke forelå prinsipielle grunner til å forskjellsbehandle Skolemuseet. I byrådet ble det en tøff debatt om dette. Saken endte med et kompromiss. - Jeg er fortørnet over at byrådslederen uttaler seg så villig vekk uten å ha konsultert meg på forhånd. Og jeg reagerer veldig på det hun sier til BT om Skolemuseet. Hun kunne ha spurt meg. Om det som skjedde på møtet 26. mars kan hun ikke uttale seg, likevel beklager hun i øst og vest. - Dette er egentlig ganske typisk for noe av min frustrasjon i en del kultursaker. Det har skjedd litt for ofte at byrådsleder uttaler seg offentlig i slike saker uten å ha konsultert sin kulturbyråd. Dette har vært del av et frustrasjonsbilde som man nå er i ferd med å avdekke. - Har du tatt saken opp med henne?- Ja, det mener jeg å ha gjort. Men det har ikke vært den store samtalen.- Føler du at dette har vært et større problem på ditt område enn innenfor de øvrige saksfelt i byrådskollegiet?- Definitivt. Definitivt. Strøm-Erichsen er gammel kulturpolitiker. I det aller meste av min funksjonstid var jeg byråd for skole, idrett og kultur. Det har vært en spesiell utfordring at byrådsleder selv har sin bakgrunn nettopp i skole, idrett og kultur. Han ser likevel ikke bort fra at det for byens del kan ha vært en fordel at han har hatt et slikt korrektiv i byrådsleder, at det til syvende og sist har gjort sakene bedre.- Personlig har jeg imidlertid opplevd dette som litt frustrerende til tider.

Les også: - Passer ikke som koalisjonsleder