— Jeg forakter dobbeltmoralisme. Jeg kan respektere folk som er ihuga kommunister eller glødende idealister selv om de står for helt andre verdier enn mine. Jeg respekterer ekthet. Men disse kvasisosialistene, kan jeg styre meg for, sier han.

De som forakter kapitalismen, men lever kapitalistisk selv har han ingen respekt for.

Samtidig etterlyser han flere næringsfolk i kommunestyrene.

— Jeg tror de fleste av de store byene i Norge lider under at det ikke er tilstrekkelig mange folk i den politiske ledelse som kan nok om bedriftsledelse. Derfor er det lurt å trekke inn erfarne næringslivsfolk, sier han.