Når utsikten fra Fjellveien blir stort sett busker og trær, da gir bergenserne lyd fra seg. Vi vil se byen vår!

Både Grønn avdeling og Bergenhus parkdrift kjenner ropet. I fjor vinter ble det derfor tatt en nødøkt, forteller bydelsgartner Tor Christiansen, mens det denne vinteren er lagt ned ca. et årsverk i å rydde strekningen mellom Mon Plaisir og Fløibanestasjonen.

— Grønn avdeling arbeider med en forvaltningsplan for området, men vi foretok en befaring i vinter og bestemte oss for å sette i verk en del tiltak allerede nå. I en by med så mange innbyggere med sterke meninger om mangt og mye, må den enkeltes ønsker veies nøye opp mot fellesskapets interesser, sier Christiansen - men her har både enkeltmennesker i form av publikum og fellesskapet i form av bydelsstyret trykket på for å få ryddet opp. Og parkfolkene har jo også egne øyner å se med.

Der er imidlertid mange hensyn å ta. Ikke bare ønsket om mer utsyn for spaserende og beboere på oppsiden av veien, men også ønsket om å hindre unødvendig innsyn til beboerne på nedsiden. Det biologiske mangfoldet skal sikres, og det skal også sikres mot masseutglidning og erosjon.

— Vi er helt enig i at der skal være partier med godt utsyn, men samtidig er og skal dette være et skogområde. Vi er snart ferdige med årets innsats, og før neste storøkt neste vinter, har vi forhåpentligvis forvaltningsplanen med sine avklaringer på bordet. Men arbeidet vil nok fortsatt foregå i etapper årene fremover. Både av økonomiske, kapasitetsmessige og biologiske hensyn.

TYNNING OG RYDDING: Jan Ove Strand henger bokstavelig talt i stroppen for å gi vandrere i Fjellveien utsikt over byen igjen.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ